Zawiadomienie o zgromadzeniu

Krok po kroku:

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie – tryb zwykły.

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia): pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na adres:

 Urząd Miejski w Cieszynie

 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 ul. Kochanowskiego 14

 43-400 Cieszyn

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 fax: 33 4794 367

 tel.: 33 4794 366

4. Do zawiadomienia dołącz podpisane oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

5. Otrzymasz pocztą elektroniczną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna):

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie – tryb uproszczony.

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Prześlij zeskanowane zawiadomienie (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia) na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub zadzwoń w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod numer tel.: 33 4794 366.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

UWAGI:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Dodatkowe informacje