Aktualności/komunikaty

OSZCZĘDZANIE WODY

Skąd pochodzi woda w naszych kranach?
      Większość mieszkańców korzysta z wody dostarczanej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu. Ujęcie wody Pogórze o charakterze infiltracyjnym, ujmuje wody poziomu czwartorzędowego.

Jak możemy oszczędzać wodę?
      W pierwszej należy sprawdzić stan instalacji wodociągowej w domu czyli zlokalizować i zlikwidować przecieki - kapiące krany i nieszczelne spłuczki oraz zamontować dodatkowe urządzenia ograniczające zużycie wody, jak np. perlatory i spłuczki w toalecie z funkcją oszczędnego spłukiwania. Ważne są również nasze zachowania związane z utrzymaniem higieny, porządku czy podlewaniem ogrodu. Zastosowanie odpowiednich zasad racjonalnego wykorzystania wody z pewnością pomoże nam zaoszczędzić niemałą kwotę w budżecie domowym, a ponadto będzie świadectwem właścicwego zachowania względem środowiska.

Czytaj więcej...

POŻARY LASÓW

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie podstawowych zasad:

 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

  2. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

  3. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

 3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

 4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

 5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

  1. 0 - brak zagrożenia,

  2. I - zagrożenie małe,

  3. II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,

  4. III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

    

Czytaj więcej...

Burze z gradem/2 21.06.2019-22.06.2019

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem/2 od godz. 10:00 dnia 21.06.2019 do godz. 1:00 dnia 22.06.2019 - powiat cieszyński  

Burze z gradem/2

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem/2 od godz. 14:00 dnia 13.06.2019 do godz. 6:00 dnia 14.06.2019 (powiat cieszyński).

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych 2019 r.

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego;

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Czytaj więcej...

UPAŁY (10-13 oraz 15-16 czerwca 2019 r.)

Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

 BEZPIECZNE ZACHOWANIA

- unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10.00 a 17.00)

- unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj kremów ochronnych 

- chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem 

- w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych

- jeśli musisz przebywać na zewnątrz noś przewiewne ubranie, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne obuwie, okulary słoneczne 

- pij regularnie duże ilości płynów, unikając napojów zawierających cukier lub alkohol, spożywaj lekkie posiłki,

- unikaj forsownego wysiłku fizycznego

- korzystaj z chłodnych pryszniców i kąpieli

- unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami, a temperaturą panującą na zewnątrz

- utrzymuj chłód w pomieszczeniach 

- dbaj o zwierzęta

- obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia RENEGADE-SAREX 28 maja 2019 r.

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, informujemy, że w dniu 28 maja br. może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Zarządzenie nr 2/2019 Wojewody Śląskiego

Informujemy, iż zostało wydane Zarządzenie nr 2/2019 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu cieszyńskiego.

 

 

Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego 24.05.2019 r.

Informujemy, iż zostało wprowadzone Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego.

 

 

Stopień alarmowy CRP BRAVO- od 23 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r.

Informujemy, że w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.
CRP BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
 
Prezes Rady Ministrów wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terenie RP, który obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz.16.00.
 
Więcej informacji o stopniach alarmowych:
 

Ostrzeżenie meteorologiczne 23-24.05.2019

Ostrzeżenie meteo - silny deszcz z burzami/2

Dodatkowe informacje