Aktualności/komunikaty

RENEGADE SAREX 18/II

 

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE SAREX 18/II organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Czytaj więcej...

Komunikat ŚWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dot. usuwania śniegu z dachów

Na podstawie Komunikatu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)

Czytaj więcej...

Zakłócenia i przerwy w dostawie wody

Informujemy, iż w związku z awarią wodociągu w Pogórzu w dniu 25.10.2018r. od godz. 12:00 do godz. 24:00 nastąpią zakłócenia lub przerwy w dostawie wody w Cieszynie Krasnej oraz brak wody w Cieszynie ul: Harcerska, Sienna, Bażanowice ul. Cieszyńska ( powyżej numeru 86). Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po wykonanych pracach może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

 

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania

W związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w dniu 23.10.2018 r. w godzinach: 700 – 1800.

Przerwa będzie obejmowała następujące adresy:

  - Brożka 2, 4;

 - Popiołka 12, 14, 16;

 - Morcinka 1, 3, 5, 7, 9.

Akcja przewonienia gazu ziemnego

Informujemy o planowanej akcji przewonienia gazu ziemnego, która zostanie przeprowadzona w dniach 12 – 14.11.2018r. na terenie gmin: Cieszyn, Hażlach, Dębowiec oraz częściowo gminy Goleszów (Bażanowice, Dzięgielów, Puńców, Leszna Górna). Akcja przewonienia gazu ziemnego polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu stanie się intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców.

Czytaj więcej...

ZAWODY RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

W dniu 22 września 2018 roku w Jastrzębiu-Zdroju obok Hali Widowiskowo-Sportowej przy Alei Jana Pawła II 6 odbędą się II Zawody Ratownictwa Technicznego o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W zawodach biorą udział strażacy z komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego. 

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej

Informujemy, iż w związku z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej na osiedlu Podgórze wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniach: od 03.09.2018 r. godz. 600 do 05.09.2018 r. godz. 1200.

 

Przerwa obejmuje następujące adresy:

- Popiołka nr: od 1 do 11 oraz Popiołka 13,

- Brożka nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

- Kossak nr: 8, 10, 12, 14, 16, 20A, 20B.

Trening syren alarmowych 1.08.2018 r.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytaj więcej...

PDK - Procedura dla jednostek

W załączeniu znajduje się Procedura na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza dla jednostek oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych w wersji do edycji.  

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego 20.07.2018

Informujemy, że Wojewoda Ślaski odwołuje z dniem 20.07.2018 r. od godz. 12:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Pogotowie przeciwpowodziowe 18.07.2018 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 Wojewody Śląskiego z dnia 18.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego, z dniem 18.07.2018 r. od godz. 12.00 wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała

Stan rzeki Olzy na godz. 12.00 wynosił 76 cm, przy czym wyznaczony stan ostrzegawczy dla rzeki Olzy wynosi 140 cm, a stan alarmowy 230 cm

Aktualny stan wód na terenie Cieszyna dostępny jest pod następującym adresem: http://www.cieszyn.pl/mczk/index.php/stan-wod

Treść zarządzenia znajduje się w załączeniu.

Dodatkowe informacje