Aktualności/komunikaty

Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego

W związku z opadającym stanem wód, w dniu 17.05.2014 r. o godz. 6.00 Burmistrz Miasta Cieszyna odwołał alarm przeciwpowodziowy. Obowiązuje nadal pogotowie przeciwpowodziowe.Czytaj więcej...

Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego dla miasta Cieszyna

Od godziny 23.59 dnia 15 maja 2014 r. Burmistrz Miasta Cieszyna ogłosił alarm przeciwpowodziowy.

Dyżur pełni Straż Miejska w Cieszynie
                                                                                tel. 33 857 94 02

                                                                                       33 479 43 81
                                                                                       986

 

 

Czytaj więcej...

Wypalanie traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw. Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.

Wypalanie traw to jeden z przykładów brutalnego niszczenia zieleni oraz organizmów w niej żyjących. Działanie to nie tylko nie poprawia jakości gleby, ale przeciwnie - obniża ono wartość plonów, niszczy warstwę próchnicy i powoduje erozję gleb.

Czytaj więcej...

Uwaga! 17.05. od godz. 10.00 Obchody Dnia Strażaka

Z powodu deszczowej pogody przeniesiono do Hali Widowiskowo - Sportowej MOSIR ul. Sportowa 1

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu przypominamy:


UWAGA! Mieszkańcy miasta Cieszyna mogą zaopatrywać się w worki z piaskiem w miejskim magazynie przeciwpowodziowym mieszczącym się przy ul. Liburnia 4 (Miejski Zarząd Dróg),
tel.: 33 479 52 62, 33 479 52 60

 

W czasie zagrożenia powodziowego:

  • nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej,

  • stosuj się do zaleceń przekazywanych poprzez Zarządzenia i komunikaty przez lokalne władze odnośnie sposobu postępowania- Wojewoda/ Starosta/ Burmistrz ogłasza oraz odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe i alarm przeciwpowodziowy:

  1. Pogotowie przeciwpowodziowe- wprowadza się, gdy poziom wody w rzece Olzie przekracza stan ostrzegawczy wynoszący 140 cm o 50 cm i wynosi 190 cm
  2. Alarm przeciwpowodziowy- ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego wynoszącego 230 cm, a prognozy przewidują dalsze opady deszczu.

 

Stan Olzy można monitorować na stronach:

http://monitor.pogodynka.pl/meteo/map#/Odra_do_Bobru

http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Odra_do_Bobru

 http://www.pod.cz/portal/sap/pl/index.htm

 Obchody Dnia Strażaka


W związku z realizacją projektu pod nazwą
„STRAŻACY BEZ GRANIC“przy udziale Partnerów Projektu: Miasta Czeski Cieszyn oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zapraszają do wzięcia udziału w dniu 17 maja 2014 r. na Hali Widowiskowo - Sportowej MOSIR ul. Sportowa 1 w uroczystościach 100. rocznicy powstania Krajowego Związku Polskich Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim oraz 15. rocznicy powstania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie, w ramach których odbędą się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

Czytaj więcej...

Obchody święta Konstytucji 3 maja

  Czytaj więcej...  W dniu 3 maja 2014 roku Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wzięło udział w obchodach święta Konstytucji 3 maja. Na płycie Rynku trwała majówka pt. „Ojczyzna – zbiorowy obowiązek”, podczas której prezentowaliśmy sprzęt, który posiadamy w magazynie obrony cywilnej, tj. maskę przeciwgazową MP5, maskę przeciwgazową SzM, monitor skażeń radioaktywnych EKO, przyrząd rozpoznania chemicznego PchR, radiometr cyfrowy EKO-D, rentgenometr sygnalizacyjny KOS.
    Przedstawiona była także mapa zawierająca np. rozmieszczenie budowli ochronnych, syren alarmowych, formacji obrony cywilnej na terenie miasta Cieszyna.

Czytaj więcej...

Miejski System SMS-owy

W styczniu 2014 roku uruchomiono SMS-owy system powiadamiania mieszkańców, w ramach którego macie Państwo możliwość uzyskania informacji o zagrożeniach na terenie miasta, w tym m.in.: ostrzeżeń meteorologicznych, informacji o awariach i planowanych przerwach w dostawie mediów, sytuacjach kryzysowych np. wypadku z chemikaliami, powodzi.

Czytaj więcej...

Komunikat z dnia 5 listopada 2013 roku

    KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym

W okresie jesienno-zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane...

Czytaj więcej...

Projekt "STRAŻACY BEZ GRANIC" - ”HASIČI BEZ HRANIC”

 

Informujemy, że Gmina Cieszyn bierze udział w Projekcie „STRAŻACY BEZ GRANIC“ - „HASIČI BEZ HRANIC“, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Partnerami projektu są: gmina Cieszyn - Partner Wiodący oraz miasto Czeski Cieszyn i gmina Kocobędz.

Czytaj więcej...