Aktualności/komunikaty

Krajowe ćwiczenie sprawności syren alarmowych - 23.10.2013 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 23 października 2013 r. zostanie przeprowadzone krajowe ćwiczenie sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia pomiędzy godziną 1000 a 1015 emitowany będzie dźwięk modulowany w okresie trzech minut – oznaczający ogłoszenie alarmu, następnie o godzinie 1100 emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu. W ćwiczeniu wezmą udział tylko syreny alarmowe sterowane radiowo, dostępne ze szczebla wojewódzkiego.

Wzmożony zapach chloru podczas poboru wody

W związku z prowadzonymi na terenie m. Cieszyna zintensyfikowanymi pracami modernizacyjnymi sieci wodociągowej zachodzi konieczność jej fragmentarycznego płukania, a także podania środka dezynfekującego (podchloryn sodu) w celu zabezpieczenia przed skażeniem bakteriologicznym sieci. Może to spowodować u odbiorców naszej wody wzmożony zapach chloru podczas jej poboru (głównie prysznice). WZC Sp. z o.o. w Ustroniu zapewnia, że ilość dozowanego środka dezynfekującego nie przekracza dopuszczalnej normy określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a tym samym nie wpływa negatywnie na stan zdrowia osób korzystających z sieci wodociągowej.

Bezpieczne wakacje

Czytaj więcej...

 

Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny.

 


Wojewoda Śląski podjął inicjatywę mającą na celu skoordynowanie działań służb, inspekcji i straży województwa śląskiego do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania pod nazwą "Bezpieczne wakacje 2013" rozpoczną się 27.06.2013 roku i prowadzone będą do 2.09.2013 roku. Na potrzeby akcji uruchomiony zostanie telefon interwencyjny o nr 32 200-21-71, na który przyjmowane będą informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku.

 

Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego został zamieszczony baner promujący akcję "Bezpieczne wakacje 2013" z podstroną zawierającą m.in. informacje o koordynatorach akcji oraz miejscach kontroli autokarów przed wyjazdem na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

Czytaj więcej...W dniu 1 sierpnia 2013 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu na terenie miasta Cieszyna uruchomionych zostanie 14 syren alarmowych. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Trening przeprowadzony jest na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Instytut Pamięci Narodowej inicjuje akcję na rzecz nadania obchodom Powstania Warszawskiego szczególnego charakteru

Czytaj więcej...

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach wystosował pismo, aby w rocznicę godziny "W" na minutę zamarł ruch w całym kraju. Towarzyszyć temu powinno włączenie syren i klaksonów samochodowych 1 sierpnia o godzinie 17.00. Dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był wybuch Powstania Warszawskiego, zwraca się również z propozycją wywieszania flag narodowych na urzędach państwowych i samorządowych oraz w miejscach publicznych i prywatnych domach.

 

Czytaj więcej...