Aktualności/komunikaty

Uwaga! 17.05. od godz. 10.00 Obchody Dnia Strażaka

Z powodu deszczowej pogody przeniesiono do Hali Widowiskowo - Sportowej MOSIR ul. Sportowa 1

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu przypominamy:


UWAGA! Mieszkańcy miasta Cieszyna mogą zaopatrywać się w worki z piaskiem w miejskim magazynie przeciwpowodziowym mieszczącym się przy ul. Liburnia 4 (Miejski Zarząd Dróg),
tel.: 33 479 52 62, 33 479 52 60

 

W czasie zagrożenia powodziowego:

  • nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej,

  • stosuj się do zaleceń przekazywanych poprzez Zarządzenia i komunikaty przez lokalne władze odnośnie sposobu postępowania- Wojewoda/ Starosta/ Burmistrz ogłasza oraz odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe i alarm przeciwpowodziowy:

  1. Pogotowie przeciwpowodziowe- wprowadza się, gdy poziom wody w rzece Olzie przekracza stan ostrzegawczy wynoszący 140 cm o 50 cm i wynosi 190 cm
  2. Alarm przeciwpowodziowy- ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego wynoszącego 230 cm, a prognozy przewidują dalsze opady deszczu.

 

Stan Olzy można monitorować na stronach:

http://monitor.pogodynka.pl/meteo/map#/Odra_do_Bobru

http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Odra_do_Bobru

 http://www.pod.cz/portal/sap/pl/index.htm

 Obchody Dnia Strażaka


W związku z realizacją projektu pod nazwą
„STRAŻACY BEZ GRANIC“przy udziale Partnerów Projektu: Miasta Czeski Cieszyn oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zapraszają do wzięcia udziału w dniu 17 maja 2014 r. na Hali Widowiskowo - Sportowej MOSIR ul. Sportowa 1 w uroczystościach 100. rocznicy powstania Krajowego Związku Polskich Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim oraz 15. rocznicy powstania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie, w ramach których odbędą się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

Czytaj więcej...

Obchody święta Konstytucji 3 maja

  Czytaj więcej...  W dniu 3 maja 2014 roku Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wzięło udział w obchodach święta Konstytucji 3 maja. Na płycie Rynku trwała majówka pt. „Ojczyzna – zbiorowy obowiązek”, podczas której prezentowaliśmy sprzęt, który posiadamy w magazynie obrony cywilnej, tj. maskę przeciwgazową MP5, maskę przeciwgazową SzM, monitor skażeń radioaktywnych EKO, przyrząd rozpoznania chemicznego PchR, radiometr cyfrowy EKO-D, rentgenometr sygnalizacyjny KOS.
    Przedstawiona była także mapa zawierająca np. rozmieszczenie budowli ochronnych, syren alarmowych, formacji obrony cywilnej na terenie miasta Cieszyna.

Czytaj więcej...

Miejski System SMS-owy

W styczniu 2014 roku uruchomiono SMS-owy system powiadamiania mieszkańców, w ramach którego macie Państwo możliwość uzyskania informacji o zagrożeniach na terenie miasta, w tym m.in.: ostrzeżeń meteorologicznych, informacji o awariach i planowanych przerwach w dostawie mediów, sytuacjach kryzysowych np. wypadku z chemikaliami, powodzi.

Czytaj więcej...

Komunikat z dnia 5 listopada 2013 roku

    KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym

W okresie jesienno-zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane...

Czytaj więcej...

Projekt "STRAŻACY BEZ GRANIC" - ”HASIČI BEZ HRANIC”

 

Informujemy, że Gmina Cieszyn bierze udział w Projekcie „STRAŻACY BEZ GRANIC“ - „HASIČI BEZ HRANIC“, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Partnerami projektu są: gmina Cieszyn - Partner Wiodący oraz miasto Czeski Cieszyn i gmina Kocobędz.

Czytaj więcej...

Vademecum postępowania w sytuacjach zagrożeń

Czytaj więcej...Informujemy, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie podjęło działania w celu wydania VADEMECUM POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ.

Czytaj więcej...

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych - 24.10.2013 r.

   Czytaj więcej...Informujemy, że w dniu 24 października 2013 roku o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
   W ramach treningu na terenie miasta Cieszyna uruchomionych zostanie 14 syren alarmowych. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Trening przeprowadzony jest na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Krajowe ćwiczenie sprawności syren alarmowych - 23.10.2013 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 23 października 2013 r. zostanie przeprowadzone krajowe ćwiczenie sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia pomiędzy godziną 1000 a 1015 emitowany będzie dźwięk modulowany w okresie trzech minut – oznaczający ogłoszenie alarmu, następnie o godzinie 1100 emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu. W ćwiczeniu wezmą udział tylko syreny alarmowe sterowane radiowo, dostępne ze szczebla wojewódzkiego.

Wzmożony zapach chloru podczas poboru wody

W związku z prowadzonymi na terenie m. Cieszyna zintensyfikowanymi pracami modernizacyjnymi sieci wodociągowej zachodzi konieczność jej fragmentarycznego płukania, a także podania środka dezynfekującego (podchloryn sodu) w celu zabezpieczenia przed skażeniem bakteriologicznym sieci. Może to spowodować u odbiorców naszej wody wzmożony zapach chloru podczas jej poboru (głównie prysznice). WZC Sp. z o.o. w Ustroniu zapewnia, że ilość dozowanego środka dezynfekującego nie przekracza dopuszczalnej normy określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a tym samym nie wpływa negatywnie na stan zdrowia osób korzystających z sieci wodociągowej.