Aktualności/komunikaty

PDK - Procedura dla jednostek

Czytaj więcej...W załączeniu znajduje się Procedura na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza dla jednostek oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych w wersji do edycji.  

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego 20.07.2018

Czytaj więcej...Informujemy, że Wojewoda Ślaski odwołuje z dniem 20.07.2018 r. od godz. 12:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Pogotowie przeciwpowodziowe 18.07.2018 r.

Czytaj więcej...

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 Wojewody Śląskiego z dnia 18.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego, z dniem 18.07.2018 r. od godz. 12.00 wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała

Stan rzeki Olzy na godz. 12.00 wynosił 76 cm, przy czym wyznaczony stan ostrzegawczy dla rzeki Olzy wynosi 140 cm, a stan alarmowy 230 cm

Aktualny stan wód na terenie Cieszyna dostępny jest pod następującym adresem: http://www.cieszyn.pl/mczk/index.php/stan-wod

Treść zarządzenia znajduje się w załączeniu.

Memoriał 2018

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Cieszynie ma zaszczyt zaprosić na uroczystość upamiętniającą 48 rocznicę tragicznie zmarłych strażaków w czasie powodzi 1970 roku, ratujących Most Wolności. Uroczystość odbędzie się dnia 20 lipca 2018 r. o godz. 18.00 przy Moście Wolności w Cieszynie.

Czytaj więcej...

Przekazanie sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości

Czytaj więcej...

Podczas ostatniej konferencji prasowej miało miejsce uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu Cieszyna sprzętu zakupionego w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Cieszyn nabyła dla 5 jednostek OSP z terenu Cieszyna następujace wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa: 4 defibrylatory, 3 deski pediatryczne, 2 pary noszy podbierakowych, deskę ortopedyczną ze stabilizatorem i pasami oraz zestaw medyczny OSP R1. Koszt całego zadania wyniósł 23.105,00 zł, w tym wysokość dofinansowania to 22.873, 95 zł.

W czasie konferencji Burmistrz Miasta Cieszyna złożył podziękowania strażakom za udział w akcjach ratowniczych, w szczególności tych związanych w intensywnymi opadami deszczu, jakie miały miejsce w dniu 3 czerwca 2018 roku.

Budżet Obywatelski 2018

Czytaj więcej...

W ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, decyzją mieszkańców Cieszyna, zrealizowano projekt pn. „STRAŻAK – RATOWNIK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA” - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach na łączną kwotę 49.858,23 zł.

Czytaj więcej...

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Czytaj więcej...

W związku z wejściem w życie w dniu 11.01.2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Główny Inspektorat Sanitarny opracował kompendium dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (w załączeniu). 

Bezpiecznie na obszarach wodnych

Czytaj więcej...W związku ze zbliżającym się okresem letnim, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 656 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286), przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Czytaj więcej...

I POZIOM OSTRZEGANIA

 

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, informujemy, że na terenie województwa śląskiego wystąpił I POZIOM OSTRZEGANIA (informacyjny i edukacyjny), oznaczony kolorem żółtym.

Czytaj więcej...

Zawody MDP

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2018 r. (sobota) na stadionie sportowym w Goleszowie odbędą się zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z  czterech gmin Powiatu Cieszyńskiego. Startują MDP z gmin: Goleszów, Cieszyn, Dębowiec i Hażlach. Początek zawodów o godz. 9.00. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu zawodów (między 11.30 a 12.30).

Afrykański Pomór Świń

Czytaj więcej...Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

  • nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie nalezy spuszczać psów ze smyczy.

    Czytaj więcej...