Aktualności/komunikaty

III poziom 25-26.11.2019 r.

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (III poziom ostrzegania).

II poziom ostrzegania - 24.11.19

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (II poziom ostrzegania).

II poziom ostrzegania - 21.11.2019

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (II poziom ostrzegania).

Trening sprawności syren alarmowych 26.11.2019 r.

W dniu 26 listopada 2019 roku pomiędzy godzinami 900 a 1300 w Cieszynie odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. 

II poziom ostrzegania - 20.11.2019

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (II poziom ostrzegania).

II poziom ostrzegania - 15.11.2019

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (II poziom ostrzegania).

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Informujemy, że nadal obowiązuje Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 235 z 31 grudnia 2009 r., poz. 4841. Treść rozporządzenia oraz dane dotyczące obciążeń śniegiem dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/odsniezanie-budynkow-i-obiektow-1

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania - II poziom - 08.11.2019

 

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (II poziom ostrzegania).

III poziom - 23.10.2019

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (III poziom ostrzegania)

 

Zmiany wartości poziomów dla pyłu zawieszonego PM 10

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) uległy zmianie wartości poziomów informowania i alarmowania  dla pyłu zawieszonego PM 10. Zgodnie z nowymi przepisami:

poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM 10 został zmieniony z 200 µg/m na 100 µg/m3,

 poziom alarmowy dla pyłu PM 10 został zmieniony z 300 µg/m na 150 µg/m3

 

 

 

Konsultacje społeczne

Informujemy, iż rozpoczynają się konsultacje społeczne dot. Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego sporządzonego dla zakładu PPG Cieszyn w dniu 14 października 2019 roku (najbliższy poniedziałek) i potrwają do 14 listopada 2019 roku.

Dodatkowe informacje