Aktualności/komunikaty

Ćwiczenia RENEGADE-SAREX 28 maja 2019 r.

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, informujemy, że w dniu 28 maja br. może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Zarządzenie nr 2/2019 Wojewody Śląskiego

Informujemy, iż zostało wydane Zarządzenie nr 2/2019 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu cieszyńskiego.

 

 

Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego 24.05.2019 r.

Informujemy, iż zostało wprowadzone Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego.

 

 

Stopień alarmowy CRP BRAVO- od 23 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r.

Informujemy, że w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.
CRP BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
 
Prezes Rady Ministrów wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terenie RP, który obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz.16.00.
 
Więcej informacji o stopniach alarmowych:
 

Ostrzeżenie meteorologiczne 23-24.05.2019

Ostrzeżenie meteo - silny deszcz z burzami/2

Informacja o workach z piaskiem

Informujemy, że worki z piaskiem dostępne są w miejskim magazynie przeciwpowodziowym znajdującym się przy ul. Liburnia 4 (Miejski Zarząd Dróg).

Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 maja 2019 r.

Informujemy, iż zostało wprowadzone Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego od godz. 10:30 dn. 23.05 br. do odwołania.

 

 

INFORMACJA dla mieszkańców Cieszyna o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego

INFORMACJA

dla mieszkańców Cieszyna o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego

 

Każdy mieszkaniec winien być świadomy niebezpieczeństwa powodzi, jeżeli mieszka na nisko położonym terenie, w pobliżu rzeki, potoku. Nawet najmniejszy potok może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niego. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów.

 

W czasie zagrożenia powodziowego:

- nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej. Stan wód możesz sprawdzać samodzielnie na stronie http://monitor.pogodynka.pl, http://cieszyn.hydrowskaz.pl/,

 

Stan ostrzegawczy dla rzeki Olzy wynosi 140 cm, stan alarmowy 230 cm

 

- sprawdzaj na bieżąco informacje w lokalnych portalach internetowych oraz na stronie www.cieszyn.pl/mczk,

- podejmuj czynności zmierzające do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony domostw/przedsiębiorstw przed skutkami powodzi.

 

Informuję, iż w przypadku osiągnięcia wysokiego poziomu wody w rzekach, może zostać wprowadzone na terenie miasta pogotowie przeciwpowodziowe oraz alarm przeciwpowodziowy, o czym będą Państwo informowani poprzez miejski system sms oraz strony internetowe miasta (www.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl/mczk).

 

W razie potrzeby zostanie uruchomiony miejski magazyn przeciwpowodziowy znajdujący się przy ul. Liburnia 4 (Miejski Zarząd Dróg).

 

Ważne telefony:

Straż Pożarna 998,112, 33 852 11 06

Pogotowie Ratunkowe 999,112

Policja 997,112, 33 851 62 00

Straż Miejska 986, 33 479 49 70

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 33 479 43 68 - 70

 

Zarządzenie Nr 1/2019 Wojewody Śląskiego z dnia 22 maja 2019 r.

Informujemy, iż wprowadzono Zarządzenie Nr 1/2019 Wojewody Śląskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Ostrzeżenie meteorologiczne - 22.05.2019 - 23.05.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z burzami/ 3 w powiecie cieszyńskim od godz. 10:00 dnia 22.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019 r.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka 2019

W dniu św. Floriana przekazujemy wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.   

Dodatkowe informacje