Aktualności/komunikaty

Burze z gradem/2 7.08.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem/ 2 na terenie powiatu cieszyńskiego od godz. 12:00 dnia 7.08.2019 do godz. 19:00 dnia 7.08.2019.

Burze z gradem/2 30.07.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem/2 na terenie powiatu cieszyńskiego od godz. 12:00 dnia 30.07.2019 r. do godz. 24:00 dnia 30.07.2019 r.

Burze z gradem/2 - 29.07.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem/2 na terenie powiatu cieszyńskiego od godz. 11:00 dnia 29.07.2019 r. do godz. 23:00 dnia 29.07.2019 r.

Krajowy trening sprawności syren alarmowych- 1.08.2019 r.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu, na terenie miasta Cieszyna, uruchomione zostaną syreny alarmowe. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Trening przeprowadzony będzie na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

 

Burze z gradem 21.07.2019

Ostrzeżenie meteo

Most wodny 2019

ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W CIESZYNIE ZAPRASZA NA UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCĄ 49 ROCZNICĘ TRAGICZNIE ZMARŁYCH STRAŻAKÓW W CZASIE POWODZI 1970 ROKU, RATUJĄCYCH MOST WOLNOŚCI. UROCZYSTOŚĆ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O GODZ. 18.00 PRZY MOŚCIE WOLNOŚCI W CIESZYNIE.

 

W programie uroczystości:

1. Przywitanie gości, mowa okolicznościowa.

2. Minuta ciszy.

3. Modlitwa księży.

4. Zapalenie zniczy pod tablicą i składanie kwiatów.

5. Przemarsz na most.

6. Symboliczny most wodny.

7. Złożenie wieńca w nurt rzeki Olzy.

Budżet obywatelski na 2019 rok

W ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok zakończyła się realizacja projektu „Strażak-Ratownik z Pastwisk dla bezpiecznego Cieszyna” - zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. Jednostka zyskała mi.in. nowe pilarki spalinowe, turbowentylator, kompresor tłokowy, motopompę pływającą, kamerę termowizyjną, radiotelefony, maszt oświetleniowy,zestawy ratownictwa medycznego, fantomy, uzbrojenie osobiste strażaków i wiele innych.

Uroczyste poświęcenie zakupionego sprzętu odbyło się, w obecności Burmistrza Miasta Cieszyna, 5 maja 2019 roku w Kościele Opatrzności Bożej podczas mszy świętej w intencji strażaków. Sprzęt wspomoże działania ratowniczo-gaśnicze, działania związane z niesieniem pierwszej pomocy i edukowania w tym zakresie, przysłuży się szybszemu i skuteczniejszemu niesieniu pomocy przy pożarach, wypadkach komunikacyjnych i innych zagrożeniach.

Pożar na terenie miejscowości Chybie

W związku z pożarem substancji nieznanego pochodzenia na terenie miejscowości Chybie, pow. cieszyński, który miał miejsce wczoraj (04.07.2019 r.) informujemy, iż pomiary wykonane przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Państwową Straż Pożarną nie wykazały zagrożenia powietrza oraz środowiska.  

Burze z gradem/2 1-2.07.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem/2 od godz. 16:00 dnia 1.07.2019 do godz. 3:00 dnia 2.07.2019 na terenie powiatu cieszyńskiego.

OSZCZĘDZANIE WODY

Skąd pochodzi woda w naszych kranach?
      Większość mieszkańców korzysta z wody dostarczanej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu. Ujęcie wody Pogórze o charakterze infiltracyjnym, ujmuje wody poziomu czwartorzędowego.

Jak możemy oszczędzać wodę?
      W pierwszej należy sprawdzić stan instalacji wodociągowej w domu czyli zlokalizować i zlikwidować przecieki - kapiące krany i nieszczelne spłuczki oraz zamontować dodatkowe urządzenia ograniczające zużycie wody, jak np. perlatory i spłuczki w toalecie z funkcją oszczędnego spłukiwania. Ważne są również nasze zachowania związane z utrzymaniem higieny, porządku czy podlewaniem ogrodu. Zastosowanie odpowiednich zasad racjonalnego wykorzystania wody z pewnością pomoże nam zaoszczędzić niemałą kwotę w budżecie domowym, a ponadto będzie świadectwem właścicwego zachowania względem środowiska.

Czytaj więcej...

POŻARY LASÓW

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie podstawowych zasad:

 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

  2. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

  3. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

 3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

 4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

 5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

  1. 0 - brak zagrożenia,

  2. I - zagrożenie małe,

  3. II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,

  4. III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

    

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje