Aktualności/komunikaty

Szkolenie dla pielgrzymów

Czytaj więcej...Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie serdecznie zapraszają pielgrzymów wybierających na Światowe Dni Młodzieży oraz osoby, które będą gościć w swoich domach pielgrzymów z innych krajów na bezpłatne szkolenie na temat bezpieczeństwa w trakcie trwania tak ogromnej uroczystości religijnej.

Szkolenie odbędzie się 1 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 w COK "Dom Narodowy" w Cieszynie przy ul. Rynek 12.

Serdecznie zapraszamy!

Ćwiczenie "Anakonda 16" oraz RENEGADE SAREX 16/I

Czytaj więcej...W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem „Anakonda 16” oraz RENEGADE SAREX 16/I organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniach 7-9 czerwca br. (termin zapasowy 10 czerwca br.) może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Zgodnie z założeniami organizatora, pomimo całodobowego trybu ćwiczenia, syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

Apelujemy do mieszkańców Cieszyna o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

Więcej informacji na temat systemu alarmowania w mieście znajduje się na stronie http://www.cieszyn.pl/mczk/index.php/oc/alarmowanie. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 33 4794 368-370.

Bezpieczne wakacje 2016

Czytaj więcej...W związku ze zbliżającym się okresem wakacji, pragniemy przypomnieć kilka istotnych zasad związanych z bezpiecznym wypoczynkiem.

 

Zanim wyjedziemy z domu, pamiętajmy: 
• Przed wyjazdem poproś zaprzyjaźnionego sąsiada lub członków rodziny, aby zaopiekowali się Twoim mieszkaniem, raz na jakiś czas otworzyli okna i zapalili światło wieczorem. Poproś, aby zabierali z wycieraczki gazetki reklamowe. 
• Pamiętaj o zamknięciu drzwi i okien, a w budynkach wolnostojących – także okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu. 
• Staraj się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów lub znacznej gotówki. 
• Pamiętaj o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem.

Czytaj więcej...

Barszcz Sosnowskiego

Czytaj więcej...Uwaga na niebezpieczne barszcze !

W naszym regionie trwa właśnie okres kwitnienia roślin z rodzaju barszcz (łac. Heracleum), do którego należą m.in. dwa obce w naszej florze i niebezpieczne gatunki: barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego, nazywany również barszczem olbrzymim.

Czytaj więcej...

OZON

Czytaj więcej...OZON  powstający blisko powierzchni ziemi jest gazem szkodliwym dla organizmów żywych. Niewielkie ilości ozonu powstają w warstwie przyziemnej w sposób naturalny, między innymi podczas wyładowań atmosferycznych. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym, powstającym w większych stężeniach przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, związanych głównie z natężeniem promieniowania słonecznego i temperaturą powietrza, w atmosferze zawierającej tzw. prekursory ozonu (tlenki azotu, węglowodory i inne substancje uczestniczące w procesie powstawania ozonu w troposferze). Najczęściej występuje od lipca do września. Wzrost stężeń ozonu obserwuje się reguły na dużych obszarach, również pozamiejskich. Maksymalne stężenie występuje przeważnie w godzinach popołudniowych. 

Poziom docelowy -  poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.

Poziom docelowy substancji w powietrzu wynosi 120 μg/m3  (okres uśredniania wyników pomiarów wynosi 8 godzin*)

*Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

Próg informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych jest na poziomie od 180 μg/m(okres uśredniania wyników pomiarów to jedna godzina).

Czytaj więcej...

Bezpiecznie nad wodą

Czytaj więcej...Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy podczas wypoczynku nad wodą podstawowych zasad.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka

W dniu św. Floriana przekazujemy wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.   

Czytaj więcej...

Wypalanie traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw. Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.
Wypalanie traw to jeden z przykładów brutalnego niszczenia zieleni oraz organizmów w niej żyjących. Działanie to nie tylko nie poprawia jakości gleby, ale przeciwnie - obniża ono wartość plonów, niszczy warstwę próchnicy i powoduje erozję gleb.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA POŻARU TRAW, NALEŻY POWIADOMIĆ:

Straż Pożarną (tel. 998, 112), Straż Miejską (tel. 986) lub Policję (tel. 997).

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

     Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie zorganizowało w dniu 31 marca 2016 r. konferencję szkoleniową adresowaną do dyrektorów i nauczycieli (np. edukacji dla bezpieczeństwa) placówek oświatowych na terenie miasta Cieszyna pod nazwą Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

 

Czytaj więcej...

TERRORYZM-ZASADY POSTĘPOWANIA

W załączeniu przedstawiamy zasady postępowania podczas zagrożeń terrorystycznych.

Więcej informacji na temat terroryzmu znajduje się w zakładce Postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

Udział strażaków OSP w 1050 Rocznicy Chrztu Polski

W związku z obchodami Rocznicy Chrztu Polski, z inicjatywy Związku OSP RP oraz Związku Podhalan w Polsce w dniu 14 kwietnia 2016 r. od godz. 20.00 organizowany będzie przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego, polegający na zapaleniu ognisk w całym kraju. Zgodnie planem, pierwsze ognisko zapłonie przy krzyżu na Giewoncie, a następne, zgodnie z załączoną poniżej instrukcją.

Informujemy, iż w Cieszynie ognisko zapłonie przy strażnicy OSP Cieszyn-Pastwiska (ul. Hażlaska 116) dnia 14 kwietnia 2016 r. o godz. 20.05.