Aktualności/komunikaty

Komunikat - zagrożenie powodziowe

Czytaj więcej...Prosimy o zapoznanie się z Informacją dla mieszkańców Cieszyna o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego.

Więcej informacji: http://www.cieszyn.pl/mczk/index.php/postepowanie-w-sytuacjach-kryzysowych/powodzie

Roztopy pokrywy lodowej

Czytaj więcej...Ostrzeżenie Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski w Katowicach dotyczące roztopów pokrywy lodowej.

Ostrzeżenie hydrologiczne

Czytaj więcej...Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu wydało ostrzeżenie hydrologiczne dla zlewni górnej Odry (woj. ślaskie):

http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro/wojewodztwo-slaskie

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego;

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Prosimy także zapoznać się z poniższymi znakami:

1. Znaki zakazu – wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczynę:

 

Czytaj więcej...

1) znak "kąpiel zabroniona",

Czytaj więcej...

2) znak "kąpiel zabroniona-szlak żeglowny",

Czytaj więcej...

3) znak "kąpiel zabroniona-most",

Czytaj więcej...

4) znak "kąpiel zabroniona-spiętrzenie wody",

Czytaj więcej...

5) znak "kąpiel zabroniona-woda skażona",

Czytaj więcej...

6) znak "kąpiel zabroniona-woda pitna",

Czytaj więcej...

7) znak "kąpiel zabroniona-hodowla ryb",

Czytaj więcej...

8) znak "skakanie do wody zabronione",

Czytaj więcej...

9) znak "strefa ciszy".

 2. Znaki nakazu:

 1) znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”

Czytaj więcej... 

2) znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”

Czytaj więcej...

 

3. Znaki informacyjne - uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym, wskazują przyczynę niebezpieczeństwa, a także informują o znajdującym się w pobliżu znaku obiekcie lub urządzeniu :

Czytaj więcej...

1) znak "wiry",

Czytaj więcej...

2) znak "niebezpieczna głębokość wody",

Czytaj więcej...

3) znak "nagły uskok",

Czytaj więcej...

4) znak "pale"

Czytaj więcej...

5) znak "skały podwodne",

Czytaj więcej...

6) znak "kamieniste dno",

Czytaj więcej...

7) znak "sieci rybackie",

Czytaj więcej...

8) znak "wodorosty"

Czytaj więcej...

9) znak "zimna woda",

 

 

Czytaj więcej...

10) znak "plaża strzeżona",

Czytaj więcej...

11) znak "punkt medyczny",

Czytaj więcej...

12) znak "telefon".

 

Oznaczenia kolorów flag:

 1) flaga biała - kąpiel dozwolona;

 2) flaga czerwona - zakaz kąpieli.

 

Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

 1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C;

 2) widoczność jest ograniczona do 50 m;

 3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

 4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

 5) występują silne prądy wsteczne;

6) trwa akcja ratownicza;

7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

8) występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

9) występują wyładowania atmosferyczne.

Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego!

 Zachowaj ostrożność nad wodą:
- Kąp się tylko w miejscach oznakowanych.
- Przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska.
- Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
- Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
- Jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc.

Ponadto przypominamy, że Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej uruchomiło numer ratunkowy nad wodą 604 900 300. Numer ten jest przeznaczony dla osób potrzebujących pomocy na obszarach wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim, w szczególności na terenie Jeziora Międzybrodzkiego i Jeziora Żywieckiego.

TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

STRAŻ MIEJSKA 986

WOPR 601 100 100

Rozporządzenie - można wypuszczać drób

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Zarządzenie 28.04.2017 r.

Czytaj więcej...Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr WO.120.18.2017 Starosty Cieszyńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego od godziny 10.00 28 kwietnia 2017 r. do odwołania.

Życzenia

Czytaj więcej...

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny

                                                życzą

Pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie

Informacja o pyle zawieszonym (PM10)

Czytaj więcej...W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat PYŁU ZAWIESZONEGO (PM10)

Czytaj więcej...

Rozporządzenie Nr 2- ptasia grypa

Czytaj więcej...Prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Nr 2/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 1/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze, dotyczącego środków określonych dla obszaru zapowietrzonego (teren Ustronia).

 

Uchylone Rozporządzenie - PTASIA GRYPA

Czytaj więcej...Prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Nr 3/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 17 marca 2017 r. uchylającego Rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze. Jednocześnie informujemy, że obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Stop pożarom traw!

Czytaj więcej...Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. W 2016 roku powstały 36 442 pożary traw. Spłonęło 12 036 ha traw oraz odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych.

Czytaj więcej...