Aktualności/komunikaty

OZON

Czytaj więcej...OZON  powstający blisko powierzchni ziemi jest gazem szkodliwym dla organizmów żywych. Niewielkie ilości ozonu powstają w warstwie przyziemnej w sposób naturalny, między innymi podczas wyładowań atmosferycznych. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym, powstającym w większych stężeniach przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, związanych głównie z natężeniem promieniowania słonecznego i temperaturą powietrza, w atmosferze zawierającej tzw. prekursory ozonu (tlenki azotu, węglowodory i inne substancje uczestniczące w procesie powstawania ozonu w troposferze). Najczęściej występuje od lipca do września. Wzrost stężeń ozonu obserwuje się reguły na dużych obszarach, również pozamiejskich. Maksymalne stężenie występuje przeważnie w godzinach popołudniowych. 

Poziom docelowy -  poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.

Poziom docelowy substancji w powietrzu wynosi 120 μg/m3  (okres uśredniania wyników pomiarów wynosi 8 godzin*)

*Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

Próg informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych jest na poziomie od 180 μg/m(okres uśredniania wyników pomiarów to jedna godzina).

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka

W dniu św. Floriana przekazujemy wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.   

Czytaj więcej...

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

     Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie zorganizowało w dniu 31 marca 2016 r. konferencję szkoleniową adresowaną do dyrektorów i nauczycieli (np. edukacji dla bezpieczeństwa) placówek oświatowych na terenie miasta Cieszyna pod nazwą Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

 

Czytaj więcej...

TERRORYZM-ZASADY POSTĘPOWANIA

W załączeniu przedstawiamy zasady postępowania podczas zagrożeń terrorystycznych.

Więcej informacji na temat terroryzmu znajduje się w zakładce Postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

Udział strażaków OSP w 1050 Rocznicy Chrztu Polski

W związku z obchodami Rocznicy Chrztu Polski, z inicjatywy Związku OSP RP oraz Związku Podhalan w Polsce w dniu 14 kwietnia 2016 r. od godz. 20.00 organizowany będzie przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego, polegający na zapaleniu ognisk w całym kraju. Zgodnie planem, pierwsze ognisko zapłonie przy krzyżu na Giewoncie, a następne, zgodnie z załączoną poniżej instrukcją.

Informujemy, iż w Cieszynie ognisko zapłonie przy strażnicy OSP Cieszyn-Pastwiska (ul. Hażlaska 116) dnia 14 kwietnia 2016 r. o godz. 20.05. 

Jak postępować w czasie mrozów

MRÓZ- stan pogody, kiedy temperatura powietrza na otwartej przestrzeni (na wysokości 2 metrów nad gruntem) jest niższa od temperatury zamarzania wody (0 °C) w normalnych warunkach, utrzymujący się przez okres dłuższy niż jedną dobę.

Czytaj więcej...

Stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 2015/2016

Raport opracowany na podstawie materiałów Centrum Operacyjno-Analitycznego RCB.  

Infolinia dla bezdomnych

W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami, przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa infolinia dla bezdomnych. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 100 022 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), można uzyskać informacje o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych.

Czytaj więcej...

Ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/II

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 15/II, organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniach 13-14 października 2015 r. w godz. 8.00-16.00 może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Apelujemy do mieszkańców Cieszyna o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

Awaria sieci cieplnej

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci cieplnej przy ul. Kraszewskiego w dniu 24.02.2016 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do niżej wymienionych grup odbiorców:

Czytaj więcej...

Powiadomienie

 Powiadomienie z dnia 13 sierpnia 2015 roku

o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu