Aktualności/komunikaty

Bezpiecznie nad wodą

Czytaj więcej...Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy podczas wypoczynku nad wodą podstawowych zasad.

Czytaj więcej...

OZON

Czytaj więcej...OZON  powstający blisko powierzchni ziemi jest gazem szkodliwym dla organizmów żywych. Niewielkie ilości ozonu powstają w warstwie przyziemnej w sposób naturalny, między innymi podczas wyładowań atmosferycznych. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym, powstającym w większych stężeniach przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, związanych głównie z natężeniem promieniowania słonecznego i temperaturą powietrza, w atmosferze zawierającej tzw. prekursory ozonu (tlenki azotu, węglowodory i inne substancje uczestniczące w procesie powstawania ozonu w troposferze). Najczęściej występuje od lipca do września. Wzrost stężeń ozonu obserwuje się reguły na dużych obszarach, również pozamiejskich. Maksymalne stężenie występuje przeważnie w godzinach popołudniowych. 

Poziom docelowy -  poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.

Poziom docelowy substancji w powietrzu wynosi 120 μg/m3  (okres uśredniania wyników pomiarów wynosi 8 godzin*)

*Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

Próg informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych jest na poziomie od 180 μg/m(okres uśredniania wyników pomiarów to jedna godzina).

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka

W dniu św. Floriana przekazujemy wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.   

Czytaj więcej...

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

     Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie zorganizowało w dniu 31 marca 2016 r. konferencję szkoleniową adresowaną do dyrektorów i nauczycieli (np. edukacji dla bezpieczeństwa) placówek oświatowych na terenie miasta Cieszyna pod nazwą Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

 

Czytaj więcej...

TERRORYZM-ZASADY POSTĘPOWANIA

W załączeniu przedstawiamy zasady postępowania podczas zagrożeń terrorystycznych.

Więcej informacji na temat terroryzmu znajduje się w zakładce Postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

Udział strażaków OSP w 1050 Rocznicy Chrztu Polski

W związku z obchodami Rocznicy Chrztu Polski, z inicjatywy Związku OSP RP oraz Związku Podhalan w Polsce w dniu 14 kwietnia 2016 r. od godz. 20.00 organizowany będzie przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego, polegający na zapaleniu ognisk w całym kraju. Zgodnie planem, pierwsze ognisko zapłonie przy krzyżu na Giewoncie, a następne, zgodnie z załączoną poniżej instrukcją.

Informujemy, iż w Cieszynie ognisko zapłonie przy strażnicy OSP Cieszyn-Pastwiska (ul. Hażlaska 116) dnia 14 kwietnia 2016 r. o godz. 20.05. 

Jak postępować w czasie mrozów

MRÓZ- stan pogody, kiedy temperatura powietrza na otwartej przestrzeni (na wysokości 2 metrów nad gruntem) jest niższa od temperatury zamarzania wody (0 °C) w normalnych warunkach, utrzymujący się przez okres dłuższy niż jedną dobę.

Czytaj więcej...

Stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 2015/2016

Raport opracowany na podstawie materiałów Centrum Operacyjno-Analitycznego RCB.  

Infolinia dla bezdomnych

W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami, przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa infolinia dla bezdomnych. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 100 022 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), można uzyskać informacje o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych.

Czytaj więcej...

Ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/II

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 15/II, organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniach 13-14 października 2015 r. w godz. 8.00-16.00 może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Apelujemy do mieszkańców Cieszyna o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

Awaria sieci cieplnej

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci cieplnej w rejonie ul. Kiedronia  w dniu 14.11.2018r od godz. 700 do 1800 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej do niżej wymienionych adresów:

- Bóźnicza 5,7

- Rynek 6,11,12,13

- Matejki nr. 2,3

- Mennicza nr. 2,4,10

*

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci cieplnej przy ul. Kraszewskiego w dniu 24.02.2016 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do niżej wymienionych grup odbiorców:

Czytaj więcej...