Aktualności/komunikaty

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Informujemy, że weszło w życie Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium RP, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 roku od godz. 00:00 do 1 sierpnia 2016 roku do godz. 23:59. Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego są zobowiązani do wykonywania zadań określonych dla wprowadzonych stopni. 

Więcej informacji znajduje się w zakładce zarządzanie kryzysowe/stopnie alarmowe.

Czasowy zakaz ruchu pojazdów powyżej 12 ton i przewozu towarów niebezpiecznych w woj. śląskim

 Czytaj więcej...Śląski Urząd Wojewódzki informuje, iż w dniu wizyty Ojca Świętego w Częstochowie na drogach obszaru województwa śląskiego zostanie wprowadzony czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zakaz pojazdów będzie obowiązywał 28 lipca 2016 roku w godzinach od 4.00 do 16.00 i nie będzie dotyczył autobusów.

Czytaj więcej...

Przywrócone kontrole graniczne od 4 lipca do 2 sierpnia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. z 2016 r. poz. 840) w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywrócono tymczasową kontrolę graniczną.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla pielgrzymów

Czytaj więcej...Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie serdecznie zapraszają pielgrzymów wybierających na Światowe Dni Młodzieży oraz osoby, które będą gościć w swoich domach pielgrzymów z innych krajów na bezpłatne szkolenie na temat bezpieczeństwa w trakcie trwania tak ogromnej uroczystości religijnej.

Szkolenie odbędzie się 1 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 w COK "Dom Narodowy" w Cieszynie przy ul. Rynek 12.

Serdecznie zapraszamy!

Ćwiczenie "Anakonda 16" oraz RENEGADE SAREX 16/I

Czytaj więcej...W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem „Anakonda 16” oraz RENEGADE SAREX 16/I organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniach 7-9 czerwca br. (termin zapasowy 10 czerwca br.) może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Zgodnie z założeniami organizatora, pomimo całodobowego trybu ćwiczenia, syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

Apelujemy do mieszkańców Cieszyna o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

Więcej informacji na temat systemu alarmowania w mieście znajduje się na stronie http://www.cieszyn.pl/mczk/index.php/oc/alarmowanie. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 33 4794 368-370.

Bezpieczne wakacje 2016

Czytaj więcej...W związku ze zbliżającym się okresem wakacji, pragniemy przypomnieć kilka istotnych zasad związanych z bezpiecznym wypoczynkiem.

 

Zanim wyjedziemy z domu, pamiętajmy: 
• Przed wyjazdem poproś zaprzyjaźnionego sąsiada lub członków rodziny, aby zaopiekowali się Twoim mieszkaniem, raz na jakiś czas otworzyli okna i zapalili światło wieczorem. Poproś, aby zabierali z wycieraczki gazetki reklamowe. 
• Pamiętaj o zamknięciu drzwi i okien, a w budynkach wolnostojących – także okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu. 
• Staraj się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów lub znacznej gotówki. 
• Pamiętaj o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem.

Czytaj więcej...

Barszcz Sosnowskiego

Czytaj więcej...Uwaga na niebezpieczne barszcze !

W naszym regionie trwa właśnie okres kwitnienia roślin z rodzaju barszcz (łac. Heracleum), do którego należą m.in. dwa obce w naszej florze i niebezpieczne gatunki: barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego, nazywany również barszczem olbrzymim.

Czytaj więcej...

Bezpiecznie nad wodą

Czytaj więcej...Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy podczas wypoczynku nad wodą podstawowych zasad.

Czytaj więcej...

OZON

Czytaj więcej...OZON  powstający blisko powierzchni ziemi jest gazem szkodliwym dla organizmów żywych. Niewielkie ilości ozonu powstają w warstwie przyziemnej w sposób naturalny, między innymi podczas wyładowań atmosferycznych. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym, powstającym w większych stężeniach przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, związanych głównie z natężeniem promieniowania słonecznego i temperaturą powietrza, w atmosferze zawierającej tzw. prekursory ozonu (tlenki azotu, węglowodory i inne substancje uczestniczące w procesie powstawania ozonu w troposferze). Najczęściej występuje od lipca do września. Wzrost stężeń ozonu obserwuje się reguły na dużych obszarach, również pozamiejskich. Maksymalne stężenie występuje przeważnie w godzinach popołudniowych. 

Poziom docelowy -  poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.

Poziom docelowy substancji w powietrzu wynosi 120 μg/m3  (okres uśredniania wyników pomiarów wynosi 8 godzin*)

*Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

Próg informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych jest na poziomie od 180 μg/m(okres uśredniania wyników pomiarów to jedna godzina).

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka

W dniu św. Floriana przekazujemy wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.   

Czytaj więcej...

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

     Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie zorganizowało w dniu 31 marca 2016 r. konferencję szkoleniową adresowaną do dyrektorów i nauczycieli (np. edukacji dla bezpieczeństwa) placówek oświatowych na terenie miasta Cieszyna pod nazwą Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

 

Czytaj więcej...