Aktualności/komunikaty

Odwołany test syren alarmowych!

Informujemy, iż w dniu 9 stycznia 2019 roku o godz. 11.00  nie odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności ze względu na warunki atmosferyczne. 

Trening systemu alarmowania i ostrzegania- 9.01.2019 r.

Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Czytaj więcej...

Życzenia Bożonarodzeniowe

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia, radości i sukcesów w Nowym Roku 

życzą

pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 

 

Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka

OSP Cieszyn-Pastwiska prowadzi akcję ,,Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka", której celem jest zorganizowanie niespodzianki dla dzieci przebywających na Oddziałach Onkologii Dziecięcej.

 

I stopień alarmowy

Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 215 z dnia 23.11.2018 wprowadził I stopień alarmowy ALFA na obszarze województwa śląskiego oraz na terenie miasta Krakowa od dnia 26.11.2018 godz. 00.00 do dnia 15.12.2018 do godz. 23.59.

Czytaj więcej...

RENEGADE SAREX 18/II

 

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE SAREX 18/II organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Czytaj więcej...

Komunikat ŚWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dot. usuwania śniegu z dachów

Na podstawie Komunikatu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)

Czytaj więcej...

Zakłócenia i przerwy w dostawie wody

Informujemy, iż w związku z awarią wodociągu w Pogórzu w dniu 25.10.2018r. od godz. 12:00 do godz. 24:00 nastąpią zakłócenia lub przerwy w dostawie wody w Cieszynie Krasnej oraz brak wody w Cieszynie ul: Harcerska, Sienna, Bażanowice ul. Cieszyńska ( powyżej numeru 86). Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po wykonanych pracach może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

 

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania

W związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w dniu 23.10.2018 r. w godzinach: 700 – 1800.

Przerwa będzie obejmowała następujące adresy:

  - Brożka 2, 4;

 - Popiołka 12, 14, 16;

 - Morcinka 1, 3, 5, 7, 9.

Dodatkowe informacje