ProgramHala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie10:00 – 10:30 Oficjalne otwarcie Targów

10:30 – 11:00 „Przewodnik poszukującego pracę”
mgr Tomasz Pal - Doradca Zawodowy MCIZ OHP w Bielsku-Białej

11.00 – 12.00 Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje

12.00 – 12.05 Przerwa
(informacje, konkursy)

12:05 – 12:50 „Jak poszukiwać pracy w Internecie” i „Jak skutecznie rekrutować studentów i absolwentów”
Uniwersytety Śląski - Biuro Karier

12.50 – 12.55 Przerwa
(informacje, konkursy)

12:55 – 13:25 „Postaw na rozwój pracowników – środki unijne na usługi rozwojowe MMŚP”
mgr Szymon Cieślar – Konsultant ds. rekrutacji w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

13:25 – 14:15 „+50 na rynku pracy”, „Jak zatrudnić obcokrajowca”, „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy”
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

14:15 – 14:30 „Jak korzystać z Bazy Usług Rozwojowych –praktycznie informacje”
mgr Barbara Donocik - Doradca zawodowy Akademickie Biuro Kariery w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie GórniczejOpis i plakat

Plakat I Targów

Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie to znakomita okazja, aby nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami różnych branż oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy na lokalnym rynku, ofertami pracy w państwach Unii Europejskiej.


Wydarzenie honorowym patronatem objął Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed.


Targi odbędą się 20 marca w godz. 10:00-15:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie, ul. Sportowa 1.


Udział w Targach jest bezpłatny, a wszystkim wystawcom Organizatorzy zapewnią stoiska targowe (standardowe lub w zależności od potrzeb) oraz wszelką niezbędną pomoc związaną z udziałem w imprezie. Szczegółowe warunki uczestnictwa w targach zostaną przedstawione po dokonaniu zgłoszenia.

 

 

 

 

 

Wystawcy

 

Organizatorzy

Partner

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Patronat medialny

Kontakt dla wystawców