Zaproszenie


Szanowni Państwo,
Ryszard Macura - Burmistrz Miasta Cieszyna
Janusz Król - Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Bożena Cholewa - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera

oraz

Bogumił Kanik - Komendant Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

z partnerami

Międzygminnej Strefy Gospodarczej:
Januszem Żydkiem – Wójtem Gminy Chybie
Tomaszem Brannym – Wójtem Gminy Dębowiec
Grzegorzem Sikorą – Wójtem Gminy Hażlach
Mirosławem Sitko – Burmistrzem Miasta Skoczów
Anną Stefaniak-Bacza - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
Anną Kańską-Górniak - Koordynator Klubu Przedsiębiorcy

oraz instytucjami otoczenia biznesu, po raz pierwszy podejmują wspólną inicjatywę zorganizowania

I Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie.

Targi odbędą się w Cieszynie 8 czerwca 2017 roku w sąsiadujących ze sobą siedzibach Zespołu Szkół Technicznych
im. płk Gwidona Langera i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
przy ul. Frysztackiej w godzinach od 10.00-17.00.

W imieniu Organizatorów w sposób szczególny pragniemy zaproponować Państwu BEZPŁATNY udział
w I edycji Targów, w charakterze wystawców.

Udział w Targach jest BEZPŁATNY, a wszystkim wystawcom Organizatorzy
zapewnią stoiska targowe oraz wszelką niezbędną pomoc, związaną z udziałem w imprezie.

W załączniku (do pobrania powyżej) znajduje się formularz zgłoszenia, z warunkami i szczegółami uczestnictwa w Targach.

Opis i plakat

Plakat I Targów

Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie to znakomita okazja, aby nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami różnych branż oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy na lokalnym rynku, ofertami pracy w państwach Unii Europejskiej.


Podczas Targów prezentowane będą instytucie szkoleniowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Przez cały czas trwania imprezy doradcy zawodowi z OHP będą udzielać niezbędnych informacji, np. jak napisać CV. Ponadto wykwalifikowani specjaliści udzielają kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.


Targi odbędą się 8 czerwca w godz. 10:00-17:00 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Zespole Szkół Technicznych, ul. Frysztacka 44-48.

Organizatorzy

Cieszyn Robi Wrażenie
Powiat Cieszyński
WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Zespół Szkół Technicznych
Ochotnicze Hufce Pracy

Partnerzy

Międzygminna Strefa Gospodarcza
Klub Przedsiębiorcy
Powiatowy Urząd Pracy

Patronat medialny

Kontakt do wystawców