visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Niebo nad Ratuszem, zdjęcie: Wojciech Wandzel Niebo nad Ratuszem, zdjęcie: Wojciech Wandzel

Czyste powietrze

2021-07-30


SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA NT. PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Przypominamy – w naszym mieście działa bezpłatny punkt konsultacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt działa od 3 sierpnia 2021r. we wtorki i w piątki w godz. 16:00-18:30 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00, na parterze budynku Urzędu Miejskiego – Rynek 1. Ze względów organizacyjnych preferowanym dniem do pomocy w całościowym pisaniu wniosku jest sobota – z uwagi na większą ilość czasu. Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie nieefektywnych/starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Informacje uzyskane w punkcie mogą być szczególnie pomocne dla osób, które na mocy Uchwały NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zobowiązane są już do 31 grudnia 2021 r. wymienić swój kocioł węglowy, gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (data produkcji – 2006 r. i starsze) lub nie posiada tabliczki znamionowej. 

Ponadto przypominamy, że podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny sprawdzić wiek kotła na dzień 1 września 2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy.

Zgodnie z  postanowieniami powyższej tzw. uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:
•    wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych (wspomniany już powyżej),
•    wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do  2012 r.),
•    wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
•    wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Niezależnie od powyższego, warto pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć online (https://zone.gunb.gov.pl/) lub dostarczyć wypełniony formularz do Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

Punkt konsultacyjny

Punkt działa od 3 sierpnia we wtorki i w piątki w godz. 16:00-18:30 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00, na parterze budynku Urzędu Miejskiego – Rynek 1.

Miasto Cieszyn zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienie w sprawie zasad promocji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz realizacji programu na terenie Gminy. Dzięki programowi „Czyste Powietrze” właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, będą mogli otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację. 

Jednym z założeń ww. porozumienia jest powstanie na terenie miasta punktu konsultacyjnego, który ma rozpocząć swoją działalność od sierpnia. Mieszkańcy Cieszyna będą mieli do dyspozycji 10 godzin konsultacyjnych tygodniowo. W trakcie wizyt udzielane będą informacje o programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto możliwe będzie uzyskanie wsparcia w zakresie przygotowywania wniosków. Porad udzielały będą specjalnie przeszkolone osoby. 

Prócz powyższego, praca punktu wiązała się będzie także z podejmowaniem działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele zostać mogą potencjalnymi wnioskodawcami. Takim osobom przedstawiane także będą korzyści związane ze skorzystaniem z programu. Dodatkowo odbędą się otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców. Na życzenie zainteresowanych odbywać się będą mogły wizyty, w trakcie których dokonana zostanie ocena obecnego źródła ciepła pod kątem konieczności jego wymiany oraz wstępna analiza stanu budynku pod kątem termomodernizacji. Zapraszamy!

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję