visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Planowane zmiany w komunikacji cieszyńskiej

2021-02-23

W październiku 2020 r. mieszkańców Cieszyna, a w szczególności użytkowników komunikacji miejskiej, zaprosiliśmy do składania propozycji korekt rozkładów jazdy. Zaproszenie spotkało się z dużym odzewem - 21 osób złożyło 44 propozycje. Z uwagi na to, że duża część propozycji wykraczała poza ramy prostych korekt zmian w rozkładzie jazdy, konieczna była pogłębiona analiza złożonych wniosków. Zdecydowana większość propozycji została uznana za możliwą do uwzględnienia już teraz (11) lub wskazana do dalszej analizy na etapie opracowania planu transportowego cieszyńskiej komunikacji (30), który ma zostać opracowany jeszcze w roku bieżącym. Tylko 3 propozycje zostały rozpatrzone negatywnie, w tym np. propozycja dotycząca likwidacji linii 40. 


Poniższa tabela zawiera szczegółowe podsumowanie liczbowe sposobu rozpatrzenia propozycji, dla lepszego zobrazowania podzielone na poszczególne linie komunikacyjne. Szczegółowa analiza dotycząca każdej z propozycji przedstawiona jest w odrębnym  opracowaniu (link do dokumentu).

Jakie są planowane zmiany do wprowadzenia w najbliższym czasie? 

Zmiana 1. Jedną z głównych zmian, która jednak nie wynika ze złożonych propozycji, jest wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii nr 40 w związku z dodatkowym przystankiem na ul. Bolesława Chrobrego. Zmiana ta ma zapewnić możliwość dojazdu do Szpitala Śląskiego linią nr 40 (z osiedla Liburnia, Dworca Cieszyn i z centrum miasta), jak również zapewnić możliwość powrotu. 

Zmiana 2. Kurs linii 50, który odjeżdża w dni nauki szkolnej z Dworca Cieszyn w kierunku Mnisztwa o godz. 16.01, zostanie rozszerzony na wszystkie dni robocze (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 2).  

Zmiana 3. Wprowadzony zostanie kurs z przystanku Puńcowska III (odjazd o 14.30) w kierunku centrum miasta. Będzie to wydłużona linia 30S, której końcowym przystankiem jest ul. Akacjowa w Marklowicach. Z powodu charakteru obecnej linii 30S, wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie tylko w dni nauki szkolnej  (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 3 oraz propozycji nr 2 zawartej we wniosku nr 16).

Zmiana 4. Wprowadzony zostanie nowy kurs linii 30S z przystanku Akacjowa (o godz. 14.55) do przystanku Puńcowska III. Zapewni to dodatkową możliwość dojazdu  w godzinach popołudniowych z Marklowic do centrum miasta i z centrum miasta do przystanków przy ul. Puńcowskiej. Z powodu charakteru linii 30S, wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie tylko w dni nauki szkolnej  (jest to związane z wprowadzeniem zmiany nr 3). 

Zmiana 5. Kurs linii 30 z godz. 8.30 z przystanku Pogwizdów Bloki zostanie przesunięty na godz. 8.50. Kurs ten na całym przebiegu, tj. z Garncarskiej (8.07) do Pogwizdów Bloki (8.27) i Pogwizdów Bloki (8.30) do Kochanowskiego (9.08) będzie wykonywany tylko w dni nauki szkolnej (obecnie jest we wszystkie dni robocze). Natomiast – zgodnie ze zmianą 9 - we wszystkie dni robocze o godz. 8.19 z przystanku Pogwizdów Bloki będzie odjeżdżał w kierunku Cieszyna autobus linii 32. Jednak z uwagi na na fakt, że jest to linia międzygminna, wprowadzenie tej zmiany musi zostać wcześniej uzgodnione z Gminami Hażlach i Zebrzydowice (jest to realizacja propozycji nr 1 zawartej we wniosku nr 4).

Zmiana 6. Kurs linii nr 30 z przystanku Garncarska z godziny 14:10 zostanie przesunięty na 14:20.  Zmiana musi zostać wcześniej uzgodniona z Gminami Hażlach i Zebrzydowice (jest to realizacja propozycji nr 3 zawartej we wniosku nr 4). 

Zmiana 7. Wprowadzona zostanie zmiana godziny odjazdu linii 40 z przystanku Wyższa Brama w kierunku Krasna Szkoła z godziny 15.01 na godzinę 15.06. Zmiana ta uwzględniona jest w nowym rozkładzie jazdy linii 40, o którym jest mowa w zmianie 1 (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 5).

Zmiana 8. Wprowadzona zostanie zmiana godziny odjazdu linii 40 z przystanku Kochanowskiego z godz. 5.44 na godz. 5.39. Zmiana ta uwzględniona jest w nowym rozkładzie jazdy linii 40, o którym jest mowa w zmianie 1 (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 7).

Zmiana 9. Wprowadzony zostanie na linii 32 dodatkowy kurs z przystanku Garncarska do  Kaczyc Pętla o godz. 7:38 i z Kaczyc Pętla do Kochanowskiego o godz. 8:08. Nastąpi to poprzez wydłużenie kursu autobusu linii 30, który aktualnie odjeżdża z przystanku Garncarska o 7:42 (będzie to już kurs linii 32), Kurs ten będzie we wszystkie dni robocze (obecnie jest tylko w dni nauki szkolnej). Z uwagi na koszt związany z wydłużeniem trasy przejazdu, zmiana ta musi zostać wcześniej uzgodniona z Gminami Hażlach i Zebrzydowice (jest to realizacja propozycji zawartej we wniosku nr 8).

Zmiana  10. Planuje się przyspieszyć odjazd autobusu linii 21 z przystanku Słowicza z godz. 20.00 na 19.55, co skutkować będzie przyspieszeniem odjazdów z wszystkich przystanków na tym kursie o 5 minut (jest to realizacja propozycji nr 4a zawartej we wniosku nr 15).

Zmiana 11. Wprowadzony zostanie nowy kurs z przystanku Puńcowska III o godz. 8.02 w kierunku ul. Garncarskiej. Będzie to przedłużona linia nr 41. Wprowadzenie tego rozwiązania skutkuje jednak nieznacznym opóźnieniem odjazdu linii 41 z przystanku Garncarska (przesunięcie z godz. 8.05 na godz. 8.09) (jest to realizacja propozycji nr 1 zawartej we wniosku nr 16).

Poniżej są zamieszczone rozkłady jazdy, w których kolorem zielonym zaznaczone są kursy, w których nastąpiły zmiany godzin odjazdów, a kolorem czerwonym (przekreślona czcionka) – zlikwidowany kurs (linia 30), kolorem piaskowym – nowy kurs (linia 32) i nowy przystanek przy ul. Chrobrego (linia 40).  

Nowy rozkład jazdy linii 5
Nowy rozkład jazdy linii 21
Nowy rozkład jazdy linii 30
Nowy rozkład jazdy linii 32
Nowy rozkład jazdy linii 30S
Nowy rozkład jazdy linii 40
Nowy rozkład jazdy linii 41
Nowy rozkład jazdy linii 50

Kiedy zostaną zmiany wprowadzone?
Konieczne jest urządzenie przystanku na ul. Bolesława Chrobrego i podjęcie uchwały przez Radę Miejską Cieszyna, która umożliwi wprowadzenie przystanku do rozkładu jazdy. Dodatkowo przeprowadzone zostaną uzgodnienia w Wójtem Gminy Hażlach i Wójtem Gminy Zebrzydowice w zakresie zmian na liniach 30 i 32.
Realizacja tych zadań pozwoli wprowadzić zmianę na początku maja bieżącego roku.

Zapraszamy do składania uwag do proponowanych zmian
Zmiany są wynikiem analizy uwag złożonych przez 21 osób i mogą być rozbieżne z oczekiwaniami innych użytkowników komunikacji miejskiej. Dlatego też zapraszamy do wyrażenia opinii na temat zaprezentowanych zmian. Każda złożona opinia powinna odnosić się do konkretnej opisanej zmiany. 
Opinie należy składać na piśmie do skrzyni podawczej ustawionej przez wejściem do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres mailowy: strategia@um.cieszyn.pl. Pliki do pobrania:

linia 5.pdf linia 21.pdf linia 30.pdf linia 30S.pdf linia 32.pdf linia 40.pdf linia 41.pdf linia 50.pdf Analiza wniosków dotyczących komunikacji miejskiej.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję