visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Ograniczenia przy przekraczaniu granicy

 

2020-03-14

 

- W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 37: na granicy z Czechami – 15, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 15, z Litwą – 2. Kontrola graniczna będzie też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Tymczasowa kontrola na granicy wewnętrznej - link do rozporządzenia:

Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski - link do rozporządzenia:

WykazPrzejścia graniczne:

Cieszyn - Český Tĕąín (Most Przyjaźni) ruch pieszy całodobowo. Kontrola jest prowadzona na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola pieszych odbywa się na dwóch kierunkach, jest prowadzona na chodnikach wzdłuż drogi powiatowej nr 2624S.

Cieszyn– Chotĕbuz ruch osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo. Kontrola odbywa się na drodze ekspresowej nr S52 w odległości około 650 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bielsko-Biała na długości drogi ekspresowej nr S52 wynoszącej 600 m. Kontrola odbywać się będzie na drodze w obu kierunkach z wykorzystaniem wydzielonych części drogi i przyległych parkingów.

Zebrzydowice – Petrovice u Karviné. Ruch towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miejscowość Zebrzydowice – peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku o długości 100 m lub na trasie Zebrzydowice – Katowice – Zebrzydowice.

Odległość od granicy państwa wynosi 4288 m, tory szlakowe przecinają granicę państwa w rejonie znaku granicznego nr I/133. Gorzyczki. Ruch osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo. Autostrada A-1 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/172/1 w odległości 5673 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Gliwice oraz węzeł drogowy Gorzyce. Kontrola jest prowadzona na odcinku 700 metrów autostrady A-1 w kilometrażu od 561+550 do 562+250 oraz na łącznicach węzła drogowego Gorzyce.

Nowe Chałupki. Ruch osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 78 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/8/2 w odległości 700 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 78 na 4 pasach jezdni wraz z utwardzonym pasem rozdzielającym.

Chałupki – Bohumín. Ruch towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Miejscowość Chałupki – peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 400 m lub na trasie Chałupki – Katowice – Chałupki. Odległość od granicy państwowej wynosi 1298 m, tory szlakowe przecinają granicę w rejonie znaku granicznego nr II/8/3. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 434

Zakres kontroli dostosowany będzie odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję