Gmina Cieszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej
Celem projektu jest ozywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizowanego

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna
podlegający konsultacjom społecznym, można przeczytać i pobrać na stronie: Do pobraniaOgłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji do pobrania w pliku pdf:  Ogloszenie o konsultacjach GPR

Zaproszenie na II debatę


I debata podwórkowa

II debata podwórkowa przy ul. Ludwika Kluckiego w Cieszynie


Mija ponad miesiąc od pierwszej debaty podwórkowej (11.04) dotyczącej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, jaką tworzy ulica Ludwika Kluckiego wraz z najbliższym otoczeniem. Uczestnicy spotkania, przy udziale doświadczonego moderatora – Aldo Wargasa Tetmajera – dyskutowali o funkcjach tej przestrzeni i kierunkach jej wykorzystania m.in. na cele artystyczne i społeczne. Swoje propozycje przedstawił również wykonawca koncepcji – cieszyński architekt Bartłomiej Buława.

Wkrótce nadejdzie okazja, aby przyjrzeć się propozycjom wypracowanym dzięki wykorzystaniu sugestii i wskazówek uczestników pierwszej debaty. Kolejna debata podwórkowa odbędzie się 24 maja br. o godz. 17.00 na ulicy Ludwika Kluckiego.

Przeczytaj całość zaproszenia:

Zaproszenie na debatę   Zaproszenie na debatę

Re-Witalizacja

Od kilku miesięcy w Cieszynie trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Posiadanie takiego dokumentu to dla lokalnego samorządu nie tylko formalny wymóg, ale także możliwość ubiegania się o atrakcyjne dotacje unijne, służące rozwiązywaniu wielu problemów, przede wszystkim społecznych.

Ulica Głęboka w Cieszynie

Czym jest Re-Witalizacja?

Dotychczas rewitalizacja kojarzona była głównie z ożywieniem gospodarczym terenów poprzemysłowych. Obecnie proces ten ma służyć przede wszystkim zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia, nałogów, przestępczości czy też innych problemów, z którymi borykają się lokalne społeczności. Rewitalizacja pozwala spojrzeć na miasto i jego problemy z perspektywy tych dzielnic czy też ulic, gdzie sytuacje kryzysowe są najmocniej odczuwalne. Proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji to doskonała okazja, żeby odbudować więzi sąsiedzkie, wzmocnić poczucie wspólnoty lokalnej, spotkać się w gronie mieszkańców, przedsiębiorców czy też organizacji pozarządowych i porozmawiać o zmianach, których oczekuje społeczność lokalna.

Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacją można objąć obszar

do 20 procent powierzchni gminy, który zamieszkuje co najwyżej 30 proc. ludności, na którym opisane problemy są najmocniej odczuwalne. Skuteczna rewitalizacja powinna być konsekwentna. Co prawda często przynosi efekty dopiero po pewnym czasie, ale na pewno nie należy jej odkładać na później. Obecnie duża część polskich miast – podobnie jak Cieszyn – opracowuje lub aktualizuje gminne programy rewitalizacji.

W Cieszynie wyznaczono już obszar rewitalizowany,

którego szczegółowy opis można znaleźć poniżej. Kolejnym krokiem będzie samo przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Szczególnie istotne jest wytypowanie projektów, których realizacja może bezpośrednio przyczynić się do poprawy sytuacji społecznej, gospodarczej czy też środowiskowej na obszarze rewitalizowanym.

Notatka o spotkaniu
Notatka o spotkaniu Komitetu:

Notatka o spotkaniu Komitetu   Notatka o spotkaniu Komitetu

15 lutego 2017Notatka

Wkładka do Wiadomości Ratuszowych
Wkładka do Wiadomości Ratuszowych

10 lutegoWkładka do Wiadomości Ratuszowych

Wydanie WR z 18.11.2016
Wiadomości Ratuszowe

18 listopada 2016artykuł

Mapa północ
Uchwała Nr XXIV/226/16

25 sierpnia 2016Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Diagnoza obszarów
Diagnoza obszarów

maj 2016Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego

Dotychczasowe działania

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Informacje podsumowujące przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Cieszyn z lotu ptaka

Nadchodzące wydarzenia: