O projekcie

 • O zajęciach

  W ramach projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny” w przedszkolach prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci.
 • O projekcie

  Pod taką nazwą przez okres 2 lat realizowany będzie w jedenastu cieszyńskich przedszkolach publicznych projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest poszerzenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej tych placówek, co stanowić ma odpowiedź na potrzeby edukacyjne i rozwojowe jakie napotykają dzieci w wieku przedszkolnym.
 • O mechanizmach finansowania projektu

  Gmina Cieszyn jest jedną z 25 jednostek samorządowych w województwie śląskim, które w ubiegłym roku uzyskały, w drodze konkursu, środki unijne na realizację projektów edukacyjnych w przedszkolach. Pochodzą one z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który w 85% finansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast w 15% ze środków krajowych: budżetu państwa i środków własnych wnioskodawców (w przypadku województwa śląskiego wkład własny to minimum 1,5%).
 • Projekt w liczbach

  Od 1 października 2008 roku w projekcie „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”, w 11 przedszkolach, uczestniczy 555 przedszkolaków. Stanowi to 75% wszystkich dzieci będących wychowankami cieszyńskich przedszkoli publicznych.