Obraz przedstawiający Cieszyn
Herb Miasta Cieszyna Herb Miasta Cieszyna

RAPORT  Z  PRZEPROWADZONYCH  KONSULTACJI

2021-02-16

Z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn.

W dniach od 26 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr 0050.47.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 stycznia 2021 r., celem poznania opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom projekcie uchwały.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określony został w uchwale nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
1) zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną, przesłanych na adres: strategia@um.cieszyn.pl;
2) zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej, składanych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski i przeprowadzone zostały na terenie miasta Cieszyna.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy Cieszyna.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.
Zgodnie z § 9 ust. 4 załącznika do uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.Pliki do pobrania:

Raport - konsultacje z mieszkańcami.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję