visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.
  • Załóż firmę

Załóż firmę

Do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisują się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć przez internet, podczas wizyty w urzędzie gminy, bądź listownie.

Złożenie wniosku przez internet:

  • www.biznes.gov.pl

Zaloguj się Profilem Zaufanym i wypełnij elektroniczny kreator wniosku  zaznaczając odpowiednie opcje lub wpisując dane, o które zostaniesz zapytany. System przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, a także zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym podpisz wniosek.

  • CEIDG

Zarejestruj się na stronie CEIDG  wypełnij formularz CEIDG- 1 i podpisz go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT i masz już numer NIP, do wniosku CEIDG - 1 składanego na biznes.gov.pl lub przez CEIDG możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT - R, które podpiszesz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

  • strona banku

poprzez bankowość elektroniczną wybranych banków możesz złożyć wniosek online, pamiętaj jednak, że tym sposobem zarejestrujesz jedynie działalność, ale pozostałe formalności takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT będziesz musiał załatwić w odpowiednim urzędzie lub online poprzez PUE ZUS  lub Portal Podatkowy 

Pamiętaj, że składając wniosek drogą internetową nie można skorzystać z pełnomocnika.

Profil Zaufany

Podpis kwalifikowany

Złożenie wniosku w urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Do potwierdzenia tożsamości niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Przygotowania wniosku możesz dokonać:

• wypełniając anonimowo (bez konieczności rejestracji w systemie) formularz na stronie CEIDG. Formularza nie trzeba drukować. Zapamiętaj kod – numer wniosku i podaj go w urzędzie, a urzędnik odnajdzie Twój wniosek, wydrukuje, przedłoży do podpisu i potwierdzi złożenie wniosku w systemie.

• wypełniając i własnoręcznie podpisując wniosek, który otrzymasz w urzędzie

• poprzez pobranie go ze strony CEIDG. Wniosek należy wypełnić, wydrukować, własnoręcznie podpisać przed złożeniem w urzędzie.

• wniosek możesz także wypełnić przy telefonicznej pomocy konsultanta Centrum Pomocy (801 055 088 lub 22 765 67 32). Po konsultacji otrzymasz wiadomość SMS z kodem – numerem Twojego wniosku. Z tym numerem udaj się do urzędu gminy, a urzędnik wydrukuje twój wniosek i przedłoży do podpisania.

Wniosek o wpis do rejestru w urzędzie może złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Złożenie wniosku pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. Pamiętaj, że korzystając z tej formy składania wniosku powinien on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Wzór wniosku (CEIDG-1) 

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 

Wnioski niepoprawne

Jeśli złożysz niepoprawny wniosek online zostaniesz o tym poinformowany przez system teleinformatyczny, jeśli z kolei wniosek złożony osobiście, bądź listem poleconym jest niepoprawny zostaniesz niezwłocznie wezwany przez urząd do jego skorygowania lub uzupełnienia. Będziesz miał na to 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.

Zostaniesz wpisany do CEIDG

Wpis do rejestru z danymi firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku, a działalność możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru. CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP, a także poinformuje GUS, ZUS/KRUS o wpisie twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Dowiedz się, gdzie uzyskasz informacje odnośnie możliwości uzyskania dotacji i szkoleń.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję