visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Ochrona danych osobowych na stronie www.cieszyn.pl odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Do przepisów, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO,
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wymienionymi w § 1 ust. 2,
  2. w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

§2

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych w rozumieniu RODO, jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 94 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania strony można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Wydział Kultury i Promocji Miasta.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl.

§3

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. działalność informacyjna i promocyjna w tym wynikająca z przepisów szczególnych.

§4

Zakres, okres przechowywania i odbiorcy danych osobowych

 1. W ramach prowadzonej strony przetwarza się dane osobowe w zakresie:
  1. imię i nazwisko, wizerunek oraz inne informacje mogące identyfikować daną osobę w związku z umieszczonymi na stronie artykułami, informacjami, komunikatami i zdjęciami,
  2. nazwa, adres, telefon, adres strony internetowej i e-mail opublikowane w książce adresowej,
  3. numer telefonu komórkowego podawane w formularzu aktywowania usługi "Miejski System SMS-owy", zgodnie z Regulaminem.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są danymi jawnymi dostępnymi dla każdego użytkownika strony.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 4. Odbiorcami danych osobowych w zakresie danych jawnych mogą być wszyscy użytkownicy strony. Ponadto w zakresie innych danych osobowych mogą one być ujawnione podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu: Firma Optimal oraz Webdesign-Experts.eu 
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Dla danych osobowych, których podstawą prawną jest wyrażona zgoda użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ala niezbędne, aby korzystać ze świadczonych usług.
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§5

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator danych zapewnia aktualne standardy zabezpieczeń celem zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora danych albo przez Podmiot przetwarzający (firma świadcząca usługę utrzymania serwisu).
 3. Na stronie www.cieszyn.pl stosowany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Przechowywanie danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

114/2021

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję