visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Fundusze europejskie

 

Okres programowania 2014-2020 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Europejska inicjatywa na rzecz ochrony klimatu EUKI

 

Erasmus+ 

Okres programowania 2007-2013

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013


  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

  Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński

  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 

  • Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   

  Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

   

  Okres programowania 2004-2006

   

   

   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

   

  Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska 2004-2006

       Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

  Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

  Rozumiem i akceptuję