visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.
  • Wieloletnie programy inwestycyjne

Wieloletnie programy inwestycyjne

A. Skowroński
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta


Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Cieszyna mają już wieloletnią historię. Pierwszy raz Wieloletni Program Inwestycyjny został zatwierdzony w 2000r. i dotyczył lat 2001-2004. W każdym kolejnym roku Wieloletni Program Inwestycyjny był aktualizowany i obejmował swoim zasięgiem kolejny rok (zawsze dotyczył okresu czteroletniego).

Rada Miejska Cieszyna w dniu 25 sierpnia 2005r. zatwierdziła 11 wieloletnich programów inwestycyjnych (Uchwała Nr XL/398/05). W jednym z załączników do uchwały określone zostały cele programów, wymienione zostały zadania planowane do realizacji w ramach programów, lata realizacji programów oraz przewidywane ich koszty. Załącznik ten był kilkukrotnie nowelizowany przez Radę Miejską, między innymi poprzez wprowadzanie dodatkowych wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych do obowiązujących programów. Drugi załącznik zawierał listę zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w latach 2005-2008 wraz ze szczegółowym planem finansowym i źródłami finansowania - był on również wielokrotnie modyfikowany, m.in. poprzez ustalanie planu finansowego na kolejne czteroletnie okresy. Od października 2009r. lista zadań inwestycyjnych przestała obowiązywać jako odrębnie uchwalany dokument – zastąpił ją załącznik do budżetu miasta Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

Poniżej przedstawiony jest jednolity tekst Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Cieszyna. Można zapoznać się również z wszystkimi, kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej Cieszyna zmieniającymi ustalenia programów.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję