visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Dla Seniora - informacje

 Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych

Inspektor - Maria Sobiecka

tel. 33/ 47 94 221
e-mail: msobiecka@um.cieszyn.pl

Zakres działania:

1) Kreowanie i koordynowanie działań na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Cieszyna.
2) Opracowywanie i realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3) Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek organizacjom pozarządowym.
5) Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
6) Współpraca z Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
7) Współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.
8) Prowadzenie działań związanych z aktywizacją, integracją społeczną i poprawą jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Cieszyna.
9) Kreowanie i koordynowanie polityki senioralnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Cieszyna.
10) Kreowanie i koordynowanie polityki równego dostępu do przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie miasta Cieszyna.
11) Współpraca z Cieszyńską Radą Seniorów.
12) Współpraca z wydziałami Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
13) Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, w tym z organizacjami pożytku publicznego.
  

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję