Obraz przedstawiający Cieszyn
Informacja o zasiłku opiekuńczym fot. pixabay Informacja o zasiłku opiekuńczym fot. pixabay

Komunikat KRUS-Zasiłek opiekuńczy przedłużony 

2021-02-17

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 lutego 2021 r.
    Informujemy, iż dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.
    Podobnie jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci:
    w wieku do ukończenia 8 lat, 
    w wieku do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności, 
    w wieku do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
    w wieku do ukończenia 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
    
    Przypominamy, że:
    dodatkowe świadczenie będą mogli pobierać rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek podejmą decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do 28 lutego 2021 r.,  
    Kasa sukcesywnie przyznaje prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie złożonego wniosku, po uprzednim spełnieniu wymaganych kryteriów,
    Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres,
    Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  oraz wysłać:
    za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, 
    w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym, 
    za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
    osobiście, pamiętając o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie placówki czy oddziału.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję