Obraz przedstawiający Cieszyn

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

2021-02-23

Szkoły podstawowe
W 2019 roku odbył się pierwszy ogólnopolski egzamin ósmoklasistów. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.
Egzamin został przeprowadzony na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu są  przedstawiane w procentach. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, uzyskane wyniki nie mają wpływu na ukończenie szkoły, natomiast stanowią jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m. in. warunków zwalniania uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących w dotychczasowo przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.

Średnia cieszyńskich szkół podstawowych generalnie jest wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej. Zasługę w osiągniętym wyniku mają wysokie wyniki Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny, Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi i Szkoły Podstawowej nr 1. Z egzaminu z języka polskiego SP6 osiągnęła trzeci wynik w województwie śląskim. Najlepszą średnią wyników pośród szkół publicznych w Cieszynie uzyskały Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi. Niepokój budzą wyniki z egzaminu z j. angielskiego. W trzech szkołach publicznych wyniki są niższe od średniej krajowej i wojewódzkiej (SP 2, SP 4, SP 5). Niskie wyniki egzaminu ósmoklasisty w SP 5 są związane z wdrażaną od 2017 r. reformą oświaty, gdzie szkoła prowadziła rekrutację do klas IV  i VII i przyjmowała wszystkie dzieci do tworzonych oddziałów. Zakłada się, że odwrócenie trendu w wynikach w SP5 będzie związane z wynikami egzaminu uczniów przyjętych do tej szkoły od klasy IV czyli po przepracowaniu całego II etapu edukacji w SP 5. W związku z wynikami egzaminów ósmoklasistów prowadzone są bieżące konsultacje z Dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.  

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję