Obraz przedstawiający Cieszyn

Ulgi dla przedsiębiorców z ul. Głębokiej i pl. Św. Krzyża

2021-03-19

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Cieszynie wprowadza kolejne ulgi dla najemców komunalnych lokali użytkowych zlokalizowanych na rewitalizowanej ul. Głębokiej. Po analizie uwzględniono także Ulgi mają zminimalizować uciążliwości wynikające z prac  budowlanych związanych z realizacją projektu “Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki”.

Przyjęta 12 marca uchwała zarządu Spółki (Uchwała nr 23 / 2021 ZARZĄDU ZAKŁADU BUDYNKÓW MIEJSKICH w Cieszynie Sp. z o. o. z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie: dodatkowych uregulowań w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność gminy Cieszyn związanych z rewitalizacją ulicy Głębokiej pod nazwą „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwój transgranicznej turystyki”) wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom wynajmującym lokale użytkowe z zasobów miejskich i prowadzącym swoją działalność na ul. Głębokiej i pl. Św. Krzyża na okres od 1 marca do 31 czerwca 2021r. 

Zarząd Spółki wprowadza:

  • jednorazowe obniżenie stawki czynszu najmu w wysokości 10 % w związku z pracami prowadzonymi na ulicy Głębokiej oraz Pl. Św. Krzyża na okres do 30 czerwca 2021 roku.
  • jednorazowe obniżenie stawki czynszu najmu w wysokości 10% za okres faktycznych utrudnień związanych z robotami budowlanymi prowadzonymi bezpośrednio przed wejściem do lokalu użytkowego; rozumianymi jako prace prowadzone w pasie chodnika umożliwiającego wejście do lokalu użytkowego najemcy, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące;O obniżenie stawki czynszu ubiegać się mogą najemcy, którzy:

  • czynnie prowadzą działalność gospodarczą, 
  • mają aktualnie obowiązujące umowy najmu lokalu użytkowego,
  • nie posiadają zaległości czynszowych wobec Spółki;
  • nie posiadają zaległości względem Gminy Cieszyn (tj. z tytułu podatków i opłat lokalnych, należności wynikających z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą);
  • nie posiadają zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
  • złożą wniosek o udzielenie obniżenia stawki czynszu wraz z oświadczeniami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Obniżenie stawki czynszu nie działa wstecz, może dotyczyć wyłącznie okresu po dniu złożenia wniosku, wyjątek stanowi miesiąc marzec, w przypadku którego obniżka zostanie udzielona za cały miesiąc niezależnie od daty złożenia wniosku.

Wnioski o obniżenie stawki czynszu złożone na podstawie Uchwały nr 57/2020 z dnia 16 września 2020 roku w/s dodatkowych uregulowań w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność gminy Cieszyn związanych z rewitalizacją ulicy Głębokiej pod nazwą „ Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” w grudniu 2020 roku oraz w styczniu i lutym 2021 roku będę rozpatrywane według uchwały z 12 marca 2021.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ulgi proszone są o możliwie najszybsze złożenie wniosku. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z ZBM - Dział Gospodarki Lokalami tel. 33 851 18 86.

Pełną treść uchwały wraz z wykazem niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie www.zbm.cieszyn.pl

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję