Obraz przedstawiający Cieszyn
Gospodarowanie odpadami, składanie deklaracji - fot. pixabay Gospodarowanie odpadami, składanie deklaracji - fot. pixabay

Przypomnienie dla przedsiębiorców / instytucji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

2021-04-16

  • Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym i powszechnym zobligowani są złożyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nową deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z datą zaistnienia zmiany od 1 stycznia 2021 r., o ile dotąd takiego obowiązku nie wypełnili.

W deklaracji należy podać rzeczywistą łączną ilość oddawanych w trakcie miesiąca:
1.    worków 120 l z wysegregowanymi surowcami wtórnymi (tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady) oraz
2.    pojemników na zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji).

Od 1 stycznia 2021 r. z nieruchomości niezamieszkałej oraz mieszanej z części nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, można oddawać tylko taką ilość worków 120 l z odpadami zbieranymi w sposób selektywny (surowcami wtórnymi), jaką wskazano w deklaracji.

Brak złożenia dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna nowej deklaracji, uwzględniającej worki 120 l na surowce wtórne i pojemniki na zmieszane odpady komunalne, będzie interpretowany jako brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co skutkować będzie obowiązkiem wszczęcia postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta Cieszyna i wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Dodatkowo Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest tylko działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, a nie zamieszkują mieszkańcy) zobowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie oświadczenie o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  o ile nie złożyli dotąd takiego oświadczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1 bądź pod numerami telefonów: 33 4794 275, 273, 276, 278.   Pliki do pobrania:

Przykład wypełniania deklaracji dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i zamieszkują mieszkańcy.pdf Przykład wypełnienia deklaracji dla nieruchomości, na której prowadzona jest tylko działalność gospodarcza.pdf druk_oswiadczenia.pdf Formularz_deklaracji_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_-_obowiazuje_od_15.05.2020_r.[1].odt Formularz_deklaracji_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_-_obowiazuje_od_15.05.2020_r.[1].pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję