Obraz przedstawiający Cieszyn
Ogłoszenie PKP dot. kwalifikacji przejazdów kolejowodrogowych fot. pixabay Ogłoszenie PKP dot. kwalifikacji przejazdów kolejowodrogowych fot. pixabay

Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2021-04-21


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.) dotyczącymi kwalifikacji przejazdów kolejowodrogowych informuje że:

Z powodu braku wszczęcia działań nadania drodze prowadzącej do przejazdu kolejowo - drogowego od strony Gminy Goleszów do posesji przy ulicy Słowiczej nr 46 w Cieszynie, w km 34,958 linii kolejowej nr 190 Bielsko Biała Główna - Cieszyn (nr ewidencyjny umieszczony na przejeździe 190 034 958) statusu drogi publicznej, zgodnie z 512 ww. rozporządzenia, przejazd kolejowo-drogowy, może funkcjonować tylko jako przejazd kategorii F, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych w Sosnowcu, a użytkownikiem przejazdu.

Po terminie od 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tj. do dnia 20.05.2021 r. w przypadku gdy na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe. S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu ul. 3 Mała 16: 41-200 Sosnowiec nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu jako kategorii F, a samorząd lokalny nie poinformuje o podjęciu działań dla zmiany statusu drogi na publiczną, Zakład rozpocznie procedurę likwidacji przejazdu.

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, zdjęcie z geoportalu przejazdu kolejowo-drogowego./

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję