Obraz przedstawiający Cieszyn
Zarządzenie  Nr 0050.293.2021 Zarządzenie Nr 0050.293.2021

Zarządzenie Nr 0050.293.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 maja 2021 roku

2021-05-27

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

&1

Sporządzam i podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, a obejmujący:

1) lokal użytkowy o powierzchni 75,00 m2 zlokalizowany w budynku Dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz z przynależnym parkingiem (4 miejsca postojowe) o powierzchni 48 m2

2) lokal użytkowy o powierzchni 20,75 m2 zlokalizowany w budynku dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz z przynależnym parkingiem (1 miejsce postojowe) o powierzchni 12 m2

&2

1. Wykaz, o którym mowa w 1 wywieszam na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

2. Informację o wywieszeniu podaję do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wiadomościach Ratuszowych” oraz na portalu internetowym infopublikator.pl.

&3

Po upływie okresu wywieszenia wykazu ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony nieruchomości, o których mowa w I z przeznaczaniem na lokale handlowo-usługowe, przyjmując stawkę wyjściową do przetargu stanowiąca miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości:

1) 1 165,00 zł + 23 % podatek VAT w zakresie lokalu, o którym mowa w 1 pkt 1,

2) 325,00 zł + 23 % podatek VAT w zakresie lokalu, o którym mowa w 1 pkt 2.

&4

Wykonanie zarządzenia powierzam Wiceprezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

&5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciaPliki do pobrania:

Zarządzenie BMC 293 2021.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję