Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski fot. arc. Urząd Miejski fot. arc.

Zarządzenie Nr 0050.288.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 maja 2021 roku

2021-05-27

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w związku  z zamiarem pojęcia przez Radę Miejską Cieszyna uchwał w sprawie nadania nazw ulic, rond  i skwerów oraz zmiany nazw ulic

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), w związku z pkt. 9 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLII/430/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, skwerów, rond i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 1438) oraz § 5 ust. 1 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, stanowiących załącznik do uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 3471)

 & 1

  1. W związku z zamiarem podjęcia przez Radę Miejską Cieszyna uchwał w sprawie nadania nazw ulic, rond i skwerów oraz zmiany nazw ulic, w celu poznania opinii, zarządzam konsultacje społeczne dotyczące:

1) nadania nazwy – ul. Wacława Grodeckiego – nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Katowicką z ul. Motelową;

2) zmiany nazwy – ul. Partyzantów na ul. Bursztynową;

3) nadania nazwy – rondo płk. pil. Bernarda Adameckiego – skrzyżowaniu ulic Górnej i gen. Władysława Sikorskiego;

4) nadania nazwy – rondo mjr. pil. Pawła Niemca – skrzyżowaniu ulic Frysztackiej, płk. Gwido Langera i Pawła Dombke;

5) nadania nazwy – rondo Marii Wardasówny – skrzyżowaniu ulic Wojciecha Korfantego i Kolejowej;

6) nadania nazwy – rondo Józefa Świdra – skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Pikiety;

7) nadania nazwy – skwer Ireny Sendlerowej – skwerowi przy ul. Śrutarskiej;

8) nadania nazwy – skwer ks. Leopolda Marcina Otto – skwerowi na Placu Kościelnym;

9) nadania nazwy – rondo Miast Partnerskich – skrzyżowaniu ul. Katowickiej, zjazdu na ul. Graniczną i nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Katowicką z ul. Motelową;

10) nadania nazwy – ul. Niedźwiedzia – ulicy równoległej do ul. Majowej;

11) nadania nazwy – rondo Browaru Zamkowego – skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Frysztackiej i Liburnia;

12) nadania nazwy – skwer red. Tadeusza Kopoczka – skwerowi przy pomniku Harcerkom i Harcerzom Podbeskidzia Ofiarom II Wojny Światowej 1939-1945 na Placu ks. Józefa Londzina;

13) zmiany nazwy – ul. Dojazdowej na ul. Księcia Przemysława I Noszaka.

  1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miasta Cieszyna.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 27 maja 2021 r., a termin ich zakończenia na dzień 18 czerwca 2021 r.
  3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) platformy internetowej – ankieta on-line,

2) spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w dniach 14-15 czerwca 2021 r.

  1. Wyniki konsultacji ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

&2

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

&3

Zarządzenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie a informację o prowadzonych konsultacjach publikuje się w Wiadomościach Ratuszowych.

&4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

&5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Pliki do pobrania:

288 2021.pdf zał do 288.pdf Zarzadzenie_0050.288.2021.doc

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję