visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Raport o stanie Gminy Cieszyn za rok 2020

2021-05-28

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu o stanie Gminy Cieszyn za rok 2020 wszystkich zainteresowanych -  KLIK.

Raport o stanie Gminy Cieszyn stanowi szeroki zakres informacji o działalności Burmistrza Miasta Cieszyna w 2020 roku, który realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Jest to dokument opisujący sytuację Gminy Cieszyn pod wieloma względami; między innymi zarządzania gminą, gospodarki, ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, spraw społecznych, bezpieczeństwa, a także związanych z kulturą, sportem i oświatą. 

W opracowaniu zostały uwzględnione informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie, miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek miejskich, które realizują różnego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. 

Mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, która odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Szczegóły związane z udziałem w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok znajdują się na stronie KLIKPliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy Cieszyn za rok 2020.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję