Obraz przedstawiający Cieszyn

KOLEJNY ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ŚRÓDMIEŚCIA CIESZYNA.

2021-06-08

Gabriela Staszkiewicz Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza na kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna.

W poprzednich etapach wspólnie z mieszkańcami opracowaliśmy rekomendacje dla kształtowania zagospodarowania i funkcjonowania śródmieścia. Szukaliśmy odpowiedzi wobec różnych wyzwań. W jaki sposób mogą być budowane lub przebudowywane budynki, kształtowane ulice czy place? Jak zorganizować komunikację na tym terenie – pieszą, rowerową, samochodową i transport miejski? Gdzie powinny powstać parkingi? Jak usprawnić powiązanie śródmieścia z sąsiadującymi obszarami? Gdzie powstaną nowe tereny zieleni i jak urządzać lub rozwijać już istniejące? Jakie powinny być zasady ochrony zabytkowych obszarów i budynków? Na tym etapie konsultacji podsumujemy wspólne wnioski i porozmawiamy, jak przełożyć je na zapisy planu miejscowego.

Plan miejscowy wpłynie na dalszy rozwój tej okolicy. Pomoże określić wiele zagadnień dotyczących sposobów kształtowania przestrzeni w śródmieściu. Jeśli mieszkasz, pracujesz lub z innych powodów bywasz w śródmieściu, jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w tym rejonie albo też po prostu znasz to miejsce i masz swoje zdanie na temat zmian, które mogą w nim nastąpić, podziel się z nami swoimi wnioskami.

Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 17.30 w Domu Narodowym w Cieszynie, Rynek 12.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu należy dokonać na adres planowanie@um.cieszyn.pl w terminie do 8.06.2021 r. z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i preferowanego sposobu udziału w wydarzeniu (online bądź bezpośrednio). W przypadku wskazania sposobu udziału online, wymagane jest również podanie adresu mailowego. Zgłoszenia do udziału bezpośredniego można także dokonać telefonicznie pod numerem 33 4794264 w godzinach pracy urzędu.

Serdecznie zapraszamy. Zmieniaj z nami przestrzeń miasta. Twój głos się liczy!

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję