Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

ZAPROSZENIE do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok

2021-06-10

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA CIESZYNA!

W dniu 25 maja 2021 roku przedstawiłam Radzie Miejskiej Cieszyna Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Cieszyna w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym Raportem zostanie przeprowadzona debata na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 24 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - w Sali Sesyjnej - II piętro (rozpoczęcie sesji o godzinie 15:00). W debacie biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Cieszyna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej do dnia 23 czerwca 2021 roku (środa) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Cieszyna zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia. Wzór zgłoszenia znajduje się poniżej. Można go również otrzymać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DEBACIE!

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiewicz

Link do Raportu o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję