visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Rynek w Cieszynie fot. arc. Rynek w Cieszynie fot. arc.

Składanie wniosków do projektu budżetu na 2022 rok

2021-06-24

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU RADNYCH ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY W TWORZENIU PROJEKTU BUDŻETU

Przypominamy, że organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski do 31 sierpnia 2021 roku. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do 15 października 2021 roku (wnioski składamy na formularzu będącym załącznikiem do Uchwały nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna).
Złożone wnioski stanowią materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu.

Wnioski można składać poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza, przesyłać elektronicznie na adres urzad@um.cieszyn.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję