visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

Strategia rozwoju oświaty w Cieszynie – kulisy prac

2021-07-16

Prace nad „Strategią rozwoju oświaty w latach 2021-2026” trwały kilka miesięcy, zaangażowani w nie byli radni, dyrektorzy szkół, przedszkoli, ale także rodzice i uczniowie. Konsultowany właśnie dokument jest ich efektem finalnym.

W celu opracowania projektu Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie podpisano w dniu 2 listopada 2020 r.  umowę z zewnętrzną firmą konsultacyjną, prowadzącą działalność związaną z organizacją i funkcjonowanie oświaty. W ramach umowy ustalono trzy etapy związane z opracowaniem projektu dokumentu strategicznego tj.:

1) Opracowanie raportu dot. analizy organizacyjno-finansowej szkół i przedszkoli do 29.12.2020r.,

2) Przeprowadzenia badania ankietowego pn.: „Badania ankietowe dotyczące oczekiwań i oceny oświaty wśród uczniów, nauczycieli i rodziców” do 29.12.2020 r.,

3) Opracowanie projektu „Strategia rozwoju cieszyńskiej oświaty” w ramach prac warsztatowych do 30.04.2021 r.

Przystępując do realizacji trzeciego etapu zaplanowano zorganizowanie trzech rodzajów warsztatów moderowanych przez pracowników firmy Vulcan tj.:

1) Warsztaty nr 1 z grupami różnych środowisk zainteresowanych budowaniem strategii (5 spotkań) w tym: z  uczniami klas VI-VIII – warsztat 12.02.2021 r., rodzicami jednostek oświatowych – warsztat 10.02.2021 r., nauczycielami szkół – warsztat 4 luty 2021 r., nauczycielami przedszkoli – warsztat 8.02.2021 r., Dyrektorami szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele organu – prowadzącego warsztat 2.02.2021r. Na ww. warsztatach przedstawiono najważniejsze wnioski z analizy i badań ankietowych (zakres ich szczegółowości został dopasowany do grupy odbiorców), omówiono metodologię budowania strategii, każda grupa została poproszona o próbę odpowiedzi na pytanie: czemu powinna służyć oświata w Cieszynie? (próba wypracowania głównego celu strategicznego), przedstawiono analizę SWOT, wypracowana przez firmę VULCAN na podstawie analizy organizacyjno-finansowej jednostek oświatowych i badań ankietowych, która następnie omawiano na forum, przedyskutowano, umożliwiono składanie opinii/propozycji zmian, komentowanie itp.

2) Warsztaty nr 2 z zespołem strategicznym powołanym przez Burmistrza, na których wypracujemy ostateczną analizę SWOT z uwzględnieniem tego co wypracowano na warsztatach nr 1, oraz rozpoczniemy prace nad celami strategicznymi, które posłużą do wypracowania celów operacyjnych podczas warsztatów nr 3 – warsztat 2.03.2021r., 9.03.2021 r. i 16.03.2021. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.69.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lutego 2021 roku w skład Zespołu Strategicznego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Cieszyńskiej Oświaty powołano:

 • Pan Krzysztof Kasztura – I Z-ca Burmistrza Miasta – Przewodniczący Zespołu,
 • Pani Joanna Wowrzeczka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych,
 • Pani Monika Szlauer – Zastępca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych,
 • Pani Alicja Dąbrowska – Skarbnik Miasta Cieszyna,
 • Pani Katarzyna Surzycka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie,
 • Pani Joanna Kasprzyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Cieszynie,
 • Pan Marek Skark – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie,
 • Pani Katarzyna Kantor – Dyrektor Przedszkola nr 16 w Cieszynie,
 • Pani dr Ilona Fajfer-Kruczek – przedstawiciel nauczycieli szkół,
 • Pani Patrycja Chowaniec – przedstawiciel nauczycieli przedszkoli,
 • Pani Wioletta Matusiak – przedstawiciel nauczycieli,
 • Pani Barbara Pluta – przedstawiciel rodziców szkół,
 • Pani Joanna Szczurek – przedstawiciel rodziców przedszkoli,
 • Pan Arkadiusz Skowroński – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
 • Pan Paweł Szajor – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie – sekretarz Zespołu.

3) Warsztaty nr 3 z zespołem strategicznym, mające na celu wypracowanie celów operacyjnych oraz wskaźników, które pozwolą na ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań – warsztat 29.03.2021r.

Po przeprowadzeniu warsztatów firma Vulcan z uwzględnieniem wyników wypracowanych podczas warsztatów dokonała redakcji dokumentu strategii w terminie do 20.04.2021r.

Kompletny dokument został przekazany Zespołowi Strategicznemu, a następnie skierowany do konsultacji z mieszkańcami miasta, które potrwają do 2 września.

Uwagi można składać na załączonych formularzach w formie edytowalnej (rozszerzenie docx) bądź w formie pisemnej na wydrukowanym formularzu.

Link do konsultacji: https://bip.um.cieszyn.pl/zarzadzenie/30872/zarzadzenie-nr-0050-348-2021

 

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję