visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Jeden szczur w ciągu roku zjada od 18-35 kg pokarmu fot. pixabay Jeden szczur w ciągu roku zjada od 18-35 kg pokarmu fot. pixabay

Przypominamy o obowiązku deratyzacji!

2021-07-22

Szczury to zwierzęta synatropijne, czyli takie, które muszą żyć w sąsiedztwie człowieka. Na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych nie spotyka się szczurów, bo to człowiek daje im mimowolnie pożywienie i schronienie. Przywędrowały do nas (lub przypłynęły) z Azji. I od momentu pojawienia się przysparzają nam wiele kłopotu. Nie dość, że przywlekły do Europy groźne choroby takie, jak dżuma, cholera, czarna ospa, żółtaczka czy tyfus, to na dodatek powodują znaczne straty materialne. W gospodarstwach rolnych zagryzają mniejsze zwierzęta, niepokoją te większe, a czasem nawet uśmiercają osobniki młode. Wyjadają zwierzętom paszę, zanieczyszczają ją odchodami. Ponieważ przez całe życie rosną im zęby, muszą cały czas je ścierać. A gryzą prawie wszystko: od drewna poprzez plastik, a skończywszy na betonie. Niszczą meble, obuwie, odzież książki, wyjadają olbrzymie ilości produktów żywnościowych. Jeden szczur w ciągu roku zjada od 18-35 kg pokarmu. Szczury są wszystkożerne, czyli są pantofagami. Najchętniej zjadają jednak pokarm pochodzenia zwierzęcego. Jedzą też padlinę, a gnijąca jest ich przysmakiem. Gdy brakuje mięsa, zjadają pokarm roślinny lub pochodzenia roślinnego. Preferują pokarm świeży, bardziej niż spleśniały i zatęchły. Lubią też wosk, mydło i plastik. Niezbędny do życia jest im też stały dostęp do wody (w przeciwieństwie do myszy, którym wystarcza woda zawarta w pokarmie). Stąd też szczury muszą opuścić swoje kryjówki w budynkach, aby się jej napić. Szczur śniady przemieszcza się w poszukiwaniu pokarmu na odległość 30-90 m od gniazda, szczur wędrowny – na odległość od 13-30 m (mysz jest aktywna wokół gniazda w odległości 4-5 m, rzadziej do 9 m). 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i szkody, które wyrządzą w miejscu swojego bytowania, szczury powinny być eliminowane z naszego otoczenia. Jednak to bardzo trudni przeciwnicy. Ludzkość od wieków walczy z nimi na wiele sposób. Jak dotąd nie znaleziono skutecznego środka na pozbycie się tych gryzoni. Szczury są sprytne, odważne, inteligentne, dobrze przystosowane do każdych warunków, odznaczają się niebywałą siłą rozrodczą i zdolnością do uodparniania się na działanie trucizn.

Szczury są bardzo inteligentnymi gryzoniami, o strukturze kastowej. Są ostrożne, unikają nieznanych urządzeń, nowej karmy, szybko się uczą, odważnie stawiają czoło problemom otaczającego świata i są gotowe do walki na śmierć i życie, gdy poczują się zagrożone. Szczury, podobnie jak myszy są najbardziej aktywne o zmierzchu i nocą. Preferują życie w ciemności, nie widzą ostro, nie widzą też kolorów. Ich świat ma barwę odcieni szarości. Mają za to dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Są tigmotaktyczne – muszą wyczuwać kontakt z boczną powierzchnią, stąd zwykle widzimy je przemieszczające się wzdłuż ścian. Również węch mają bardzo dobrze rozwinięty. Przydaje im się w odnajdywaniu pożywienia, identyfikacji członków stada, wykrywaniu wroga i wyczuwaniu zagrożeń oraz rozpoznawaniu ścieżek i granic terytorium. Szczury lubią zapach wszystkich pokarmów spożywanych przez ludzi. Znają i są przyzwyczajone do zapachu człowieka. Mają również dobrze rozwinięty zmysł smaku i potrafią wykryć w pożywieniu niektóre substancje już w bardzo niskim stężeniu. 

Jak większość gryzoni, szczury żyją w dużych grupach społecznych. Zwykle w takiej kolonii ustala się pewna hierarchia. Znajomość reguł, jakie obowiązują w takiej grupie społecznej, jest pomocna w ograniczaniu szczurzych populacji. 

Zanim jednak będziemy zmuszeni przystąpić do walki z tymi gryzoniami za pomocą środków chemicznych, zadbajmy o to, by szczury nie miały łatwego życia w naszym sąsiedztwie. Przede wszystkim nie zapewniajmy im łatwego dostępu do pokarmu. Nie dokarmiajmy zwierząt w pobliżu domów, gdyż niezjedzona karma wabi szczury. Nie wyrzucajmy resztek kuchennych na kompost, bo wtedy staje się on idealną stołówka dla szczurów. Nie wyrzucajmy resztek pożywienia do zlewu czy muszli klozetowej. Stamtąd przecież resztki pokarmu trafiają do kanalizacji, która nie zawsze jest szczelna i staje się doskonałym środowiskiem życia szczurów. 

Warto również zadbać o otoczenie wokół nieruchomości. Wysoki standard higieny i utrzymywanie porządku w budynku i jego otoczeniu wraz z odpowiednimi środkami ochronnymi mają bowiem podstawowe znaczenie w zapobieganiu i ograniczaniu szkodników.

Uwaga! 

Mając na uwadze informacje od mieszkańców dotyczące lokalnego zwiększenia się populacji gryzoni na terenie miasta, Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresach od 1 do 30 marca i od 1 do 31 października oraz w każdym momencie pojawienia się gryzoni. Obowiązek ten wynika z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna XXII/258/20 z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r. poz. 7758), jak również z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.).1

Jednocześnie Burmistrz Miasta Cieszyna zwraca się z apelem o utrzymywanie w czystości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (wiat, altan, pomieszczeń gospodarczych) i zabezpieczania ich przed gryzoniami. Miejsca te, jako potencjalne miejsca żerowania gryzoni, powinny być w szczególny sposób zabezpieczane przed dostępem zwierząt. 


1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

M. Węgierek/OŚR

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję