visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc

Zarządzenie Nr 0050.453.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2021 roku

2021-08-31

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Przyjaciel do adopcji”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021,

§ 1

Uznaję celowość realizacji zadania publicznego pn. „Przyjaciel do adopcji” przez Fundację dla Zwierząt i Srodowiska „Lepszy Swiat”, zawartego w ofercie złożonej w dniu 26 sierpnia 2021 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050.453.2021.pdf Oferta_Lepszy.swiat_2021.pdf Informacja o złożonej ofercie Fundacji Lepszy Świat.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję