visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

RAPORT O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

2021-09-08

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.428.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 sierpnia 2021 roku zgodnie z art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) §3 Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3471) .

Cel konsultacji: celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie opinii mieszkańców, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

Czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od dnia 11 sierpnia 2021 r. do dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie:

  1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacji na adres : sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

  2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Kancelarii Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4

Ilość osób uczestniczących: uprawnieni do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z §9 ust. 4 przytoczonej powyżej Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje maja charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w kształcie skierowanym pod konsultacje.

Cieszyn, 26 sierpnia 2021 r.Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji z mieszkańcami.odt Raport o wynikach konsultacji.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję