visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Pobyt pielgrzymów w Cieszynie fot. mat.pras Pobyt pielgrzymów w Cieszynie fot. mat.pras

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

2021-09-13

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu... ruszyła rowerowa pielgrzymka z Tallina przez Polskę do Rzymu.

Pielgrzymkowy szlak Romea Strata mający swój początek w krajach nadbałtyckich cieszy się coraz większą popularnością. W połowie sierpnia br. ruszyła z Tallina międzynarodowa pielgrzymka rowerowa, której uczestnikami są włoscy kolarze zmierzający do Rzymu. W czerwcu tego roku szlakiem tym przemierzali m.in. polscy księża z Pelplina i Chojnic, którzy wyruszając z Pelplina pod koniec czerwca do Rzymu dotarli w połowie lipca. Trud pielgrzymowania jest połączony z waloryzacją samego szlaku i odkrywaniem piękna przyrody, architektury i dziedzictwa kulturowego krajów przez które on przebiega (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Austria, Słowenia i Włochy).

Włoscy pielgrzymi dzięki powstającej w Polsce sieci kontaktów z właścicielami obiektów noclegowych zlokalizowanych wzdłuż szlaku mieli możliwość skorzystania z gościnności m.in. w domach pielgrzyma (Centrum św. Jakuba – Dom Pielgrzyma w Olszynie, Dom Pilegrzyma w Torniu, Dom Pielgrzyma Rumianek w Warszawie, Dom Pielgrzyma w Podświętnem nad Pilicą, Dom Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II w Częstochowie),  przyparafialnych pokojach gościnnych (Sejny) i pokojach gościnnych przy zgromadzeniach zakonnych (Klasztor Ojców Franciszkanów w Brodnicy, Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie i Sióstr Boromeuszek w Cieszynie).

Romea Strata jest szlakiem pielgrzymkowym, który ma swój początek w krajach nadbałtyckich, skąd już w średniowieczu pielgrzymi z Estonii przez Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Austrię i północne Włochy podążali do Rzymu. Inicjatywy wyznaczenia trasy, podjęcia współpracy lokalnej i oznakowania szlaku podjęło się założone w tym celu Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata (Associazione Europea Romea Strata – AERS) z główną siedzibą we Włoszech. Działania Stowarzyszenia są zgodne z rezolucją Rady Europy CM/Res (2013) 67 oraz mają promować kandydaturę szlaku do uzyskania w 2022 roku statusu „Europejskiego Szlaku Kulturowego Rady Europy” pod nazwą „Romea Strata”.

Nazwa szlaku Romea Strata nawiązuje do miejsca docelowego, którym jest Rzym, a słowo „Strata” oznacza nie tylko drogę życia, ale odnosi się przede wszystkim do mnogości, bogactwa i różnorodności „warstw” które na przestrzeni wieków wzbogacały ten szlak, stając się współcześnie jego główną cechą. Dlatego Romea Strata to przede wszystkim dziedzictwo historii i życia wielu pokoleń pielgrzymów. 

Członkami AERS są: uniwersytety, stowarzyszenia, fundacje, diecezje, parafie, miasta, gminy, lokalne grupy działań na rzecz promocji i lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego działające w krajach, przez które ten szlak przebiega. Dotychczas Polskę reprezentują: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gmina Wadowice i miasto Lębork. Polscy członkowie stowarzyszenia działający przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie: dr Franciszek Mróz, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, dr Karolina Smętkiewicz i mgr Monika Noviello zapraszają samorządy i inne podmioty zainteresowane do współtworzenia oferty szlaku. Członkowie stowarzyszenia zapewniają przy tym, że nawiązanie kontaktów i współpracy lokalnej to bardzo ważny krok, gdyż pozwala na realne wsparcie i promocję europejskich tradycji związanych z szerzeniem idei ruchu pielgrzymkowego (pątniczego) do Rzymu.

Więcej informacji na temat projektu i stowarzyszenia zamieszczonych jest na stronie internetowej https://www.romeastrata.org/

Opracowanie:  Monika Noviello, Karolina Smętkiewicz

AERS Polska

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję