visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Ulica Głęboka, fot Miejski Zarząd Dróg Ulica Głęboka, fot Miejski Zarząd Dróg

Zakończono prace budowlane na ul. Głębokiej

2021-11-05

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru IV i V odcinka na 4 listopada i tego też dnia odbył się odbiór, jednak na wniosek konserwatora zabytków, dodatkowe spotkanie ustalono na 10 listopada. Odbiór dotyczyć będzie także wykonanych robót dodatkowych - dotyczących przede wszystkim stopni i obrzeża przy arkadach. 

Roboty budowlane zostały zakończone, trwają prace wykończeniowe. Mała architektura zostanie dostarczona w ciągu najbliższych tygodni, co będzie uzgodnione w ramach kolejnego aneksu do umowy. 

Z odbioru końcowego wyłączony jest rejon ul. Głębokiej 10, gdzie konieczne jest wykonanie odbudowy sklepienia piwnicy, co będzie przedmiotem dodatkowych robót, wykonawca wyłoniony zostanie w odrębnym zamówieniu.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie uzgadnia organizację ruchu na ul. Głębokiej wraz z terenem przyległym (m.in. Rynkiem), co niezbędne jest to zamówienia i dostarczenia wykonawcy do montażu nowego oznakowania drogowego. Ruch na ul. Głębokiej zostanie przywrócony po oddaniu przez wykonawcę placu budowy.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję