visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc

Zarządzenie Nr 0050.587.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2021 roku

2021-11-19

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie yrłinnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

§ 1

1. Sporządzam i podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, a obejmujący:

1) lokal użytkowy o pow. 75,00 m2 zlokalizowany w budynku Dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz z przynależnym parkingiem (4 miejsca postojowe) o pow. 48 m2

2) lokal użytkowy o pow. 20,75 m2 zlokalizowany w budynku Dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz z przynależnym parkingiem (1 miejsce postojowe) o pow. 12 m2

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywieszam na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

3. Informację o wywieszeniu podaję do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wiadomościach Ratuszowych” oraz na portalu internetowym infopublikator.pl.

§ 2

Po upływie okresu wywieszenia wykazu, o którym mowa w 1 wynajmuję na czas oznaczony 3 lat na rzecz Fundacji ADONAI z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Zamkowej 22, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000890325, lokale, o których mowa w I z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej przyjmując stawkę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości:

  1. 600,00 zł + 23% podatek VAT w zakresie lokalu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1,
  2. 166,00 zł + 23% podatek VAT w zakresie lokalu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Wiceprezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 0050.587.2021.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję