visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Logo Cieszyńskiej Rady Seniorów Logo Cieszyńskiej Rady Seniorów

Zarządzenie Nr 0050.591.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku

2021-11-24

w sprawie ogłoszenia o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

 § 1

  1. Ogłaszam nabór członków Cieszyńskiej Rady Seniorów.
  2. Termin zakończenia naboru, o którym mowa w ust. 1, ustalam na dzień 31 grudnia 2021 r.
  3. Ustalam wzór Karty zgłoszenia kandydata, wzór Oświadczenia kandydata, wzór Listy osób popierających kandydata, wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa kandydata do Cieszyńkiej Rady Seniorów.pdf Lista osób popierających kandydata do Cieszyńskiej Rady Seniorów.pdf Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów.pdf Oświadczenie kandydata na członka Cieszyńskiej Rady Seniorów.pdf Zarządzenie 2021 0050.591.2021 w sprawie powołania CRS.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję