visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

NUMER SPECJALNY WIADOMOŚCI RATUSZOWYCH - ZA NAMI POŁOWA KADENCJI

2022-01-05

Szanowni Mieszkańcy! Koniec roku to czas podsumowań i snucia planów. Oddajemy w Wasze ręce podsumowanie szersze niż okres 2021 roku, ponieważ minęła połowa kadencji, a to moment, by zobaczyć, co w ciągu ostatnich trzech lat zostało zrealizowane. To oczywiście jedynie wybór najważniejszych inwestycji i działań, ale pokazuje on, że przyjęta przeze mnie wizja jest konsekwentnie realizowana.

Przygotowany numer podzielony jest na części nawiązujące do mojego programu wyborczego, który zawierał takie zagadnienia, jak: infrastruktura i komunikacja, jakość życia, gospodarka i przedsiębiorczość, promocja i turystyka. Działamy w szczególnym czasie – pandemia wpływa na każdy aspekt naszej codzienności. Najtrudniejszy pod tym względem był rok 2020. Zmuszeni byliśmy dynamicznie dostosować się do nowej sytuacji, zorganizować pomoc najbardziej potrzebującym, wypracować nowy system współdziałania oraz świadczenia usług publicznych przez podległy mi Urząd. To właśnie ten czas pokazał, jak ważna jest w funkcjonowaniu miasta współpraca i wzajemne zrozumienie pomiędzy mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, miejskimi instytucjami, jednostkami, wydziałami, organizacjami pozarządowymi, a także wolontariuszami. Pandemia uczy nas wzajemnej troski i wrażliwości, a także reagowania, gdy wiemy, że ktoś może potrzebować wsparcia.

Bardzo ważną częścią naszych działań było w tym czasie wspieranie przedsiębiorców. Wprowadziliśmy zwolnienia z opłat czynszowych, opłat targowych, odroczenia płatności czy indywidualne zwolnienia z podatku dla hoteli. Także planując remont ul. Głębokiej, staraliśmy się tak zaplanować prace, by zminimalizować uciążliwości, zapewnić stały dostęp do sklepów i lokali, nie blokować dostaw towaru, co, jak wszyscy wiemy, okazało się niełatwym zadaniem, ale się udało. Był to trudny czas, trwający trochę dłużej niż planowaliśmy i, co bardzo ważne, wymagający wzajemnego zrozumienia, ale dziś możemy cieszyć się z głównej arterii zabytkowego śródmieścia miasta w jej nowej odsłonie.

Jeden z priorytetów, jaki założyłam sobie, obejmując stanowisko Burmistrza Miasta Cieszyna, dotyczył komunikacji z mieszkańcami. Cieszę się, że comiesięczny “Live z burmistrzami” na Facebooku wzbudza tak duże Wasze zainteresowanie. Jest to okazja do porozmawiania o bieżących sprawach miasta, zapytania o ważne dla Państwa zagadnienia, również do zgłoszenia problemów i zastrzeżeń. Z taką intencją są prowadzone facebookowe profile: burmistrza “Gabriela Staszkiewicz", profil „Miasto Cieszyn” i turystyczny „Cieszyn robi wrażenie”. Oddaliśmy nową, bardziej funkcjonalną stronę internetową, rozwijamy różne formy konsultacji społecznych. Nie ułatwia nam tego czas pandemii, ale szukamy najbardziej bezpiecznych i wygodnych dla mieszkańców rozwiązań. Komunikacja jest także kluczowym obszarem w budowaniu współpracy wewnątrz Urzędu Miejskiego, z jednostkami i miejskimi instytucjami. Najważniejsze jest bowiem dotarcie z informacjami do jak najszerszego grona mieszkańców i turystów. W tym celu współpracujemy również z lokalnymi i ponadlokalnymi mediami, za co bardzo dziękuję.

Podejmowane przez nas działania mają służyć mieszkańcom i tym wszystkim, którzy z naszym miastem związali swoją działalność gospodarczą. Od początku jest to mój priorytet. Uzależnieni jesteśmy od sytuacji nie tylko pandemicznej, ale nowych rozwiązań dynamicznie wprowadzanych przez polski rząd, a także niejednokrotnie błyskawicznie zmieniające się prawo. To okoliczności mocno wpływające na naszą codzienność, czasami pozytywnie, czasami – co stwierdzam z przykrością – przysparzają problemów, którym staramy się przeciwdziałać. Z niepokojem przyjmujemy niektóre propozycje, otwarcie mówimy, jak nowe rozwiązania prawne, w tym tzw. “Polski Ład”, wpłyną na finanse miasta i możliwość realizowania zadań. Mamy także poczucie, że w tym trudnym dla samorządów czasie siła tkwi w grupie. Dlatego angażujemy się w nowopowstałe stowarzyszenie “Ruch samorządowy – TAK dla Polski”.

Jesteśmy zdania, że to w “Polsce samorządowej” tkwi siła i to mieszkańcy powinni decydować o tym, gdzie i jak inwestowane są ich pieniądze. Jesteśmy aktywni w ramach działań Aglomeracji Beskidzkiej, gdzie jednym z priorytetów jest uruchomienie linii kolejowej 190 Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Kraków. Angażujemy się w działania w ramach Związku Miast Polskich. Konsultujemy propozycje nowych rozwiązań ustawowych dotyczących m.in. polskiej szkoły, systemu podatkowego, opłat śmieciowych etc. Współpraca z innymi samorządami to nie tylko wspólne działania, ale także podpatrywanie dobrych praktyk i możliwość wymiany doświadczeń. To budowanie sieci kontaktów, tak ważnych w zarządzaniu miastem. Przed nami czas realizacji kolejnych ważnych inwestycji w ramach realizowanego wspólnie z Czeskim Cieszynem projektu “Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” – gruntowny remont płyty rynku i budowa Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej na ul. Zamkowej 1. To także oczekiwana od wielu lat modernizacja cieszyńskiego stadionu czy remont wieży ratusza.

Finalizujemy podpisanie umowy na wykorzystanie Funduszy Norweskich w ramach Programu Rozwój Lokalny – w przestrzeń miejską zainwestowanych zostanie ok. 16 mln zł. Nie byłoby to możliwe bez pełnych pasji i zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie, jednostek i instytucji miejskich, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję za codzienną pracę, inicjatywę i odpowiedzialność. Dziękuję też cieszyńskim Radnym za współdziałanie. Wciąż wiele wyzwań przed nami, wiele miejsc w mieście wymaga doinwestowania, czy zmiany. Jednak codziennie możemy obserwować i doceniać, jak stopniowo nasze miasto się zmienia. To zasługa ciężkiej pracy jego mieszkańców, urzędników, przedsiębiorców i wszystkich tych, którym przyszłość Cieszyna leży na sercu. Bardzo dziękuję każdemu z Was za to, że razem chcemy i zmieniamy nasze miasto. Bądźmy dumni z Cieszyna.


Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Cieszyna

WIADOMOŚCI RATUSZOWE

30 grudnia 2021 ISSN: 1234-1764 Nr 26 (1032) numer specjalny 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję