visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Zdjęcie poglądowe przedstawiające wnętrze sklepu fot. pixabay Zdjęcie poglądowe przedstawiające wnętrze sklepu fot. pixabay

Reaguj na sprzedaż alkoholu dzieciom i młodzieży

2022-01-13

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Cieszyna przeprowadzono terenowe szkolenie z audytem w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Celem szkolenia było:

- po pierwsze zapobieganie sytuacjom, w których sprzedawca podałby alkohol osobie wyglądającej na nieletnią bez poproszenia jej o okazanie dowodu tożsamości,

- po drugie, szkolenie bezpośrednio we wszystkich punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednym z elementów szkolenia był tzw. „mystery client” (tajemniczy klient), którym była osoba w wieku 18 - 20 lat (wyglądająca znacznie młodziej), dokonująca audytu, mającego na celu weryfikację przestrzegania przez sprzedawców zasady niesprzedawania alkoholu osobom poniżej 18 r. ż. Metoda badawcza „tajemniczy klient” jest wykorzystywana w wielu państwach do badania dostępności alkoholu oraz używana, jako jedna z metod ograniczania podaży alkoholu dla osób nieuprawnionych do kupowania.

W 109 punktach przeprowadzony został audyt, którego wyniki wskazały, iż w:

- 65 punktach, sprzedawcy nie poprosili o dowód osobisty,

- 44 punktach, sprzedawcy poprosili o okazanie dowodu osobistego.

Warto podkreślić, iż sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, konsekwencją jest kara grzywny oraz utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprzedawca ma prawo, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zażądać dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Aby minimalizować i zapobiegać takim sytuacjom, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii organizowane są szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Cieszyna, m.in. w celu uwrażliwienia ich na podobne sytuacje, a także przekazywania wiedzy na temat ich ustawowych obowiązków.

Wyżej wymienione działania tzw. „tajemniczego klienta” mają na celu, w dłuższej perspektywie ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w szczególności dzieciom i młodzieży, a także zwiększenie liczby sprzedawców, którzy kontrolować będą osoby wyglądające na nieletnie, poprzez pokazywanie dowodu tożsamości. Mają także na celu uwrażliwienie nie tylko samych sprzedawców i przedsiębiorców, ale i ogół lokalnej społeczności na zwracanie uwagi na tego rodzaju sytuacje (kiedy sprzedawany/podawany jest alkohol osobom nieletnim), ponieważ stanowi to, element zbiorowej odpowiedzialności. Istotne jest by każdy, kto jest świadkiem sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży reagował.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021 i jest elementem szerszych działań profilaktycznych realizowanych przez gminę na rzecz mieszkańców gminy.

/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie/

           

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję