visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. mat. pras. fot. mat. pras.

Podsumowanie: Polsko-czeska współpraca będzie nadal wspierana

2022-01-13

Blisko rok trwały prace nad podsumowaniem dotychczasowej współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński oraz wyznaczeniem kierunków jej dalszego rozwoju. Powoli zbliża się także termin, w którym opublikowana zostanie aktualizacja strategii przyszłej współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński w odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2021-2027. Co to oznacza dla mieszkańców przygranicznego regionu?

Podobnie jak w codziennym życiu, każde podsumowanie daje możliwość wyznaczenia nowych celów uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i zmieniające się oczekiwania. Takie też było założenie założenia polsko-czeskiego projektu „InfoSpace”, realizowanego wspólnie przez polską i czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz stowarzyszenie Człowiek na granicy.

- Przez blisko rok prowadziliśmy warsztaty i zbieraliśmy odpowiedzi i sugestie od podmiotów i osób aktywnie zaangażowanych w rozwijanie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w tym beneficjentów programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Dzięki temu zaktualizowana strategia odnosząca się do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 służyć będzie polskim i czeskim samorządom lokalnym, ich jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom z obszaru Euroregionu do inicjowania i wdrażania przyszłych aktywności transgranicznych – podsumowuje Bogdan Kasperek, dyrektor biura Euroregionu Śląsk Cieszyński, dodając, że strategia przyczyni się do osiągnięcia celu przedsięwzięcia - podniesienia poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie, bowiem stanowić będzie narzędzie umożliwiające kompleksowe podejście do realizacji transgranicznych aktywności.

Zaktualizowany dokument strategiczny będzie wyznaczał kierunek przyszłych inicjatyw o charakterze transgranicznym, a więc polsko-czeskich projektów obejmujących m.in. wspólne wydarzenia i inwestycje, które będą realizowane przy wsparciu unijnych środków i będą realizowane do końca 2027 roku. - Ważne, że przy tworzeniu swego rodzaju mapy dla przyszłych inicjatyw transgranicznych brali udział przedstawiciele samorządów i organizacji, które aktywnie działają i sami przygotowują polsko-czeskie projekty. Pozwoliło to na uchwycenie oczekiwanych kierunków zmian, które powinny być uwzględnione w nowym okresie programowania - wyjaśnia Petra Slováček Rypienová, reprezentująca w projekcie „InfoSpace” stowarzyszenie Człowiek na granicy.

Ważnym elementem projektu „InfoSpace” były także wirtualne wizyty partnerów projektu na pograniczu francusko-niemieckim, skąd partnerzy projektu czerpali dobre praktyki w zakresie zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową. W sumie odbyły się dwie takie wizyty, a ich efekty z pewnością będą uwzględnione w ramach rozwijania modelowego zarządzania informacją transgraniczną w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję