visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Odbiór końcowy robót budowlanych związanych z rewitalizacją ul. Głębokiej mat.pras  Odbiór końcowy robót budowlanych związanych z rewitalizacją ul. Głębokiej mat.pras 

Odebrano drogowe roboty budowlane na ul. Głębokiej

2022-01-14

W środę 12 stycznia dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z rewitalizacją ul. Głębokiej w Cieszynie. 

W odbiorze wzięli udział: przedstawiciele firmy Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana - wykonującej prace, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, koordynatorzy projektu “Szlakiem cieszyńskiego tramwaju” z ramienia Urzędu Miejskiego w Cieszynie, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przypominamy, że celem rewitalizacji ul. Głębokiej w Cieszynie było:

 • stworzenie przyjaznej dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów przestrzeni publicznej;
 • zwiększenie potencjału handlowo-usługowego;
 • zwiększenie ruchu turystycznego;
 • likwidacja części barier architektonicznych;
 • stworzenie możliwości poruszania się alternatywnymi środkami komunikacji – hulajnogi, rowery elektryczne, itp.;
 • poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z ulicy, w tym głównie pieszych;
 • poprawa środowiskowych aspektów funkcjonowania przestrzeni zurbanizowanej poprzez wprowadzenie elementów zieleni;
 • doprowadzenie zabytku do właściwego stanu estetycznego;
 • promocja miasta w regionie i poza nim.

Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna, komentuje: - Mam nadzieję, że ul. Głęboka po rewitalizacji jest dla Państwa bardziej funkcjonalna i przyjazna. Dziękuję za zniesienie wszystkich trudów związanych z pracami. Nasadzenia zieleni zaplanowane są do końca kwietnia. Zapraszam do korzystania z tej przestrzeni miasta. 

Rewitalizacja ul. Głębokiej jest częścią projektu “Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki”. Zadanie (ww. roboty na ul. Głębokiej) finansowane jest ze:

 • środków  własnych gminy jako koszty niekwalifikowalne i 15% środków kwalifikowalnych - w kwocie: 4.656.646 zł
 • z dotacji UE (85% kosztów kwalifikowalnych) - w kwocie: 321.920 zł
 • ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - w kwocie 556.415,26 zł.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję