visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Plakat informujący o badaniu ankietowym skierowanym do Seniorów Plakat informujący o badaniu ankietowym skierowanym do Seniorów

Ankieta dla Seniorów - zachęcamy do udziału w badaniu

2022-05-02

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski Cieszyna zaprasza Mieszkańców w wieku 60+ do udziału w badaniu ankietowym. Jego celem jest analiza sytuacji i potrzeb osób w wieku senioralnym, zamieszkujących na terenie Cieszyna. Wyniki przeprowadzonej ankiety posłużą do planowania Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2023-2026.

- Głównym celem polityki senioralnej jest poprawa sytuacji osób starszych na rzecz godnego, samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Temu też służyć ma zebrany za pomocą ankiety – materiał – podkreśla Krzysztof Kasztura, I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna, dodając – Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie nie zabierze Państwu dużo czasu, warto więc poświecić chwilę, by w efekcie za pomocą zebranego materiału uzyskać informacje, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację osób starszych i godnego starzenia się w dobrym zdrowiu.

Na ankietowanych czeka 13 pytań, które uwzględniają między innymi sferę społeczną, kulturalną i edukacyjną, które jak wiemy znacząco wpływają na jakość i poziom życia osób starszych.

O co zapytamy Państwa w przeprowadzonej ankiecie? Między innymi o to, z jakimi problemami stykają się Państwo najczęściej? Na kogo w takich momentach mogą Państwo liczyć? Będą też pytania o czas wolny, ale również o czynniki, które utrudniają dostęp osób starszych do oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej?

Zapytamy również o sferę życia społecznego, w której dostrzegają Państwo największe braki w stosunku do swoich potrzeb? I jaki jest zakres usług, w których najczęściej potrzebna jest pomoc?

Pytania zostały tak sformułowane, żeby osoba, która będzie wypełniała ankietę nie miała problemu z jej zrozumieniem. Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „x” w odpowiednim miejscu.

- Są także pytania, w których istnieje możliwość umieszczenia kilku wyborów oraz pytania otwarte – wyjaśnia Maria Sobiecka, osoba na stanowisku ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych. – Ponieważ zależy nam na tym, by dotrzeć do jak największej grupy osób w wieku powyżej 60 roku życia, uruchomiliśmy kilka możliwości wypełnienia ankiety – między innymi można to zrobić osobiście, wypełniając papierowy formularz i zostawiając go w specjalnie do tego celu przeznaczonej skrzynce.

Formularze ankiety dostępne są w:

🔹 Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1

🔹 Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” ul. Rynek 12

🔹 Biblioteka Miejska w Cieszynie, ul. Głęboka 15

🔹 www.cieszyn.pl 

🔹 formularz ankiety w wersji elektronicznej dostępny jest TUTAJ 

Można również wypełnić formularz ankiety, który ukaże się w numerze 9 Wiadomości Ratuszowych, a następnie przekazać go osobiście lub za pomocą innej osoby do jednego z powyższych miejsc. Badanie ankietowe rozpoczyna się 2 maja i potrwa do 27 maja.Pliki do pobrania:

Ankieta

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję