visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Remigiusz Jankowski,  Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna fot. BSK Remigiusz Jankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna fot. BSK

Narodowe Święto 3 Maja

2022-05-05

Drodzy Mieszkańcy!

3 maja miały miejsce uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. Obchody rozpoczęła Msza Patriotyczna w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny. Swój koncert miała Orkiestra Dęta “Cieszynianka”. Na cieszyńskim rynku w samo południe odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy, uroczyście złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową na Domu Narodowym. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Remigiusz Jankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna, którego treść publikujemy poniżej. W ramach uroczystości odbyły się warsztaty artystyczne, a także lekcja śpiewu patriotycznego.

"Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Cieszyna i mili goście, spotkaliśmy się, by uroczyście obchodzić 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chociaż wydarzenie to jest odległe czasowo, to nadal w naszej świadomości zajmuje bardzo ważne miejsce. 

Przywoływanie tego historycznego momentu umożliwia bowiem z jednej strony pokazanie roli ustawodawstwa w rozwoju państwa, z drugiej strony zaś – uświadamia nam znaczenie odpowiedzialności za wspólnotę, do której się przynależy. Owo poczucie odpowiedzialności może odnosić się do społeczności lokalnej, narodu czy wspólnoty europejskiej, ale bez względu na to, jak dzisiaj zdefiniujemy swoją przynależność, u jej podstaw leżą wartości wspólne dla wszystkich członków wspólnoty.

Dzisiaj chcę zwrócić uwagę na jedną z wartości stanowiących fundament ustawy rządowej w 1791 roku; wartości uniwersalnej i aktualnej do dnia dzisiejszego. Pozwolicie zatem Państwo, że nie odwołam się tu do praktycznych wymiarów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która znosiła liberum veto, wzmacniała władzę państwową, tworzyła nowoczesny – jak na tamte czasy – rząd, ale myślą przewodnią uczynię WOLNOŚĆ jako podstawową wartość przyświecającą twórcom dokumentu sprzed 231. lat. To właśnie podkreślona przez sygnatariuszy Konstytucji 3 Maja WOLNOŚĆ, nie tylko egzystencjalna, ale i polityczna, stanowiła i nadal stanowi fundament społeczeństwa europejskiego. Już w preambule ustawy rządowej z 1791 roku czytamy, iż uchwalenie Konstytucji jest niezbędne dla wzmocnienia jedności narodu wobec zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. Twórcy tego aktu prawnego zdawali sobie sprawę, że los obywateli zależy od uchwalenia zbioru zasad życia społecznego, których podstawą jest wolność od „hańbiących obcej przemocy nakazów”, a wartością niezbywalną – droższą nad życie – jest „niepodległość zewnętrzna i wolność wewnętrzna narodu”. Tak rozumiana definicja WOLNOŚCI wiąże się ściśle z odpowiedzialnością za wspólnotę, której chce się zapewnić bezpieczeństwo. Należy pamiętać, iż Konstytucja 3 Maja tworzona była nie tylko w obliczu kryzysu wewnętrznego, ale i silnego zagrożenia zewnętrznego. Trudno dzisiaj nie doszukiwać się podobieństw do wydarzeń historycznych, gdy aktualnie – w 2022 roku – Europa stoi wobec zagrożenia ze strony Rosji, która zaatakowała Ukrainę, depcząc wartości uniwersalne, takie jak: wolność, godność, szacunek, sprawiedliwość, równość czy uczciwość. Powinniśmy te wartości doceniać i dbać o nie, bo – jak widać – nie są dane raz na zawsze. Teraz, gdy każdy z nas niepokoi się o jutro, martwi się o przyszłość swoją, swoich bliskich, a także osób uciekających przed wojną, właśnie wspólnota daje poczucie bezpieczeństwa. Wspominając polską konstytucję sprzed 231 lat i zagrożenia, jakie wtedy stały przed Rzeczpospolitą, okazuje się, że również dziś, w XXI wieku musimy być czujnym, aby WOLNOŚĆ nie została nam odebrana. Konstytucja 3 Maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za siebie nawzajem i troski o dobro wspólne. W preambule aktualnie obowiązującej konstytucji czytamy, iż „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. To my sami powinniśmy być uważni, wspierać się wzajemnie, aby te wartości zapisane w konstytucji nie były zagrożone. Pamiętajmy, jak wiele znaczyła dla wszystkich pokoleń Polaków wolna i niepodległa Ojczyzna. Życzmy sobie, aby myśli twórców Konstytucji 3 maja, przyświecały nam w obecnych niełatwych czasach."

Remigiusz Jankowski,

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję