visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Od burmistrza:  Raport o stanie gminy -  str. 2 Wiadomości Ratuszowych Od burmistrza: Raport o stanie gminy - str. 2 Wiadomości Ratuszowych

Od burmistrza: Raport o stanie gminy

2022-06-03

Drodzy Mieszkańcy! Jednym z ważniejszych dokumentów przygotowywanych na czerwcową sesję Rady Miejskiej Cieszyna jest raport o stanie gminy. To dokument podsumowujący  poprzedni rok. Tradycyjnie zachęcamy  do zapoznania się z nim i wzięcia udziału  w dyskusji. Nie inaczej jest w tym roku.

Tym razem jednak oddajemy Państwu raport w nowej formie - w postaci strony internetowej. Jej adres to: https://cieszyn-2021.curulis.pl

Mam nadzieję, że tak zaprezentowane podsumowanie 2021 roku jest bardziej czytelne. Dołożyliśmy starań, by było jak najwięcej podsumowań liczbowych, porównań do roku 2020, prezentacji naszych wyników na tle podobnych wielkościowo gmin.  Jak napisałam we wstępie do raportu, rok 2021 był trudny. Pandemia i związane z nią nowe okoliczności funkcjonowania to największe wyzwania minionego roku. Priorytetem było zdrowie i bezpieczeństwo. Każdego dnia zdawaliśmy egzamin, także z życzliwości i wzajemnej troski. Rok 2021 wymagał szybkiego reagowania na zmieniające się dynamicznie warunki funkcjonowania, ale także planowania i organizowania. Często także pojawiała się konieczność zmiany planów, uwzględnienia nowych realiów. Był to czas szczególnie dotkliwy dla kultury i turystyki, tym bardziej warto zwrócić uwagę na przedsięwzięcia, które udało się zrealizować, często w nowej formie.

Nowy raport o stanie gminy to jednak nie tylko obraz 2021 roku. To przede wszystkim próba pokazania, jak wielką  areną działań jest miasto, ile obszarów wymaga koordynacji i zarządzania, by nam, mieszkańcom, żyło się w Cieszynie lepiej, by miasto zaspokajało potrzeby wszystkich grup społecznych. Ważnym obszarem jest także inspirowanie do odwiedzania Cieszyna przez turystów. Raport to swoiste podsumowanie pracy Urzędu Miejskiego, ale także jednostek i instytucji miejskich, czyli codziennej pracy kilkuset osób. Mam nadzieję, że nowa formuła raportu spotka się z Państwa przychylnością. Strona internetowa została zaprojektowana w sposób intuicyjny. Dane są zaprezentowane jasno i klarownie. Są odzwierciedleniem wszystkiego, w co byliśmy zaangażowani w 2021 r. – od infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, ekologiczne, na edukacji kończąc. Nie brakuje także planowania i wybiegania w przyszłość przy okazji opracowywania planów i strategii.

Zachęcam do odwiedzenia wszystkich zakładek:

🔹informacje podstawowe omawiają takie zagadnienia, jak: położenie i podstawowe parametry; demografię; prezentację władz miasta; jednostki organizacyjne i spółki miejskie - znajduje się tu dostęp do strategicznych dokumentów, ale także zaprezentowany jest urząd w liczbach;

🔹 co zrobiliśmy - tu zaprezentowane jest wykonanie budżetu, realizacja strategii i programów, inwestycji; omówiona jest także szeroko pojęta edukacja - uwzględniając system oświaty w naszym mieście, dotacje dla przedszkoli niepublicznych i egzamin ósmoklasisty; omówione są sprawy społeczne i związane z pomocą społeczną, gospodarka, innowacje, wspieranie przedsiębiorczości i ład przestrzenny;

🔹miasto dla mieszkańców - ta zakładka zawiera informacje z działalności kulturalnej, czytelnictwa miejskiego, działalności sportowej, turystycznej i rekreacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Omówione jest bezpieczeństwo publiczne, budżet obywatelski, a także komunikacja z urzędem;

🔹ocena ogólna - której poddane zostały takie działy jak: demografia, budżet, infrastruktura i gospodarka komunalna, edukacja, sprawy społeczne, zdrowie  oraz gospodarka. Ważną część tej analizy stanowi grupa porównawcza. 

Zapraszam na stronę internetową: https://cieszyn-2021.curulis.pl/ - każdy  znajdzie na niej informacje z życia miasta i obszarów zarządzania, które szczególnie  go zainteresują. Liczę na Państwa aktywny udział w dyskusji o stanie gminy, serdecznie do niej zachęcam!

Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Cieszyna

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję